Nadace Ivana Dejmala

Projekty

Projekt záchrany Sedmihorských mokřadů v roce 2022

Projekt záchrany Sedmihorských mokřadů v roce 2022

Po třech letech se podařilo dokončit projekt Záchrany Sedmihorských mokřadů nacházejících se nedaleko Turnova v CHKO Český ráj. Díky značnému úsilí Po...
Zvýšení retence vody v NPR Rašeliniště Jizery v roce 2022

Zvýšení retence vody v NPR Rašeliniště Jizery v roce 2022

Podpořili jsme projekt Jizersko-ještědského horského spolku, který má za cíl vybudovat dalších 97 přehrážek v Národní přírodní rezervaci Rašeliniště J...
Výsadba druhově rozmanitých lesů na Liberecku v roce 2022

Výsadba druhově rozmanitých lesů na Liberecku v roce 2022

Podařilo se překonat letošní cíl a vysadili jsme 70 550 sazenic převážně buků, dubů a jedlí do lesů na Liberecku. Díky tomu se místní porosty stávají ...
Podpora ekologické výchovy v roce 2022

Podpora ekologické výchovy v roce 2022

Vzdělávání dětí je pro nás nesmírně důležité a máme dlouhodobě za cíl podpořit převážně mladou generaci v otázkách životního prostředí, trvalé udržite...
Podpora národních parků v Africe v roce 2022

Podpora národních parků v Africe v roce 2022

Přispěli jsme na provoz a rozvoj proti pytláckých hlídek v národním parku Kasanka a okolní oblasti v Zambii. Konkrétně jsme podpořili částkou 88 172,-...
Záchrana populace tetřívka v Jizerských horách v roce 2022

Záchrana populace tetřívka v Jizerských horách v roce 2022

Intenzivně jsme se v roce 2022 věnovali záchraně populaci tetřívků v Jizerských horách. Dříve hojně zastoupený ptačí druh v posledních letech značně m...
Lesy obohatí tisíce stromků, stovky z nich zasadí dobrovolníci

Lesy obohatí tisíce stromků, stovky z nich zasadí dobrovolníci

Lesy na Liberecku letos obohatí na 70 000 mladých stromků. Vybrány byly převážně takové druhy, které v nich nejvíce chybí, tedy buky, duby či napříkla...
Projekt Zvýšení stability lesních porostů v roce 2021

Projekt Zvýšení stability lesních porostů v roce 2021

Zvyšování biodiverzity nejen v lesích považujeme za jeden z pilířů naší činnosti. Pokračovali jsme s výsadbami sazenic převážně jedlí, buků a dubů. Tě...
Projekt záchrany Sedmihorských mokřadů v roce 2021

Projekt záchrany Sedmihorských mokřadů v roce 2021

Zadržování vody v krajině přírodě blízkými postupy považujeme za jednu z klíčových priorit naší nadace. Projekt realizovaný Společností pro Jizerské h...
Projekt Obnovy EVL Jizerské smrčiny v roce 2021

Projekt Obnovy EVL Jizerské smrčiny v roce 2021

V letošním roce se podařilo Jizersko-ještědskému horskému spolku dokončit několikaletý projekt, který se zaměřil na cenná rašeliniště v samém srdci Ji...
Podpora ekologické výchovy v roce 2021

Podpora ekologické výchovy v roce 2021

Ekologickou výchovu dětí považujeme za nesmírně důležitou aktivitu, kterou se snažíme ukázat nejen mladé generaci, že přírodu je potřeba chránit, pečo...
Projekt Obnovy EVL Jizerské smrčiny v roce 2020

Projekt Obnovy EVL Jizerské smrčiny v roce 2020

V roce 2020 jsme pokračovali v dlouhodobém projektu Obnovy evropsky významné lokality Jizerské smrčiny, který má za cíl záchranu místních rašelinišť a...