Nadace Ivana Dejmala

Zaostřeno na Jizerky

Vyhlašujeme 14. ročník fotosoutěže Zaostřeno na Jizerky!

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody vyhlašuje čtrnáctý ročník fotografické soutěže Zaostřeno na Jizerky. Ta je určena pro všechny fotografy a milovníky Jizerských hor, kteří se chtějí s ostatními podělit o snímky, které zde zachytí. Smyslem je představit široké veřejnosti pohledy na toto krásné pohoří očima fotografů a povzbudit zájem o přírodu a její nezbytnou ochranu. Hodnocení přihlášených snímků provádí odborná porota a jednu fotografii vybírá i široká veřejnost prostřednictvím internetového hlasování.

 

Výtěžek z prodeje kalendářů, které každým rokem vznikají z nejlepších snímků, putuje na projekty, které nadace podporuje. Benefiční kalendář tak má nejen potěšit, ale i pomoci přírodě jako takové.

Fotosoutěž + Kalendář = Zaostřeno na Jizerky

Zapojte se do soutěže

Jaké fotografie?

Zasílejte fotografie s libovolným tématem Jizerských hor. Pro účast v soutěži je nutné zaslat snímky jak v elektronické tak i v papírové podobě.

 

Požadované rozměry
od 28 do 60 cm
(vyvolané s velikostí delší strany)

 

min. 800 pixelů
(elektronicky ve formátu JPG nebo TIF s velikostí delší strany)

Kam snímky zasílat?

Fotografie zasílejte nebo předávejte na adresu naší kanceláře (Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody, Matoušova 453/21, 460 01 Liberec 3).

 

Digitální zasílejte emailem na adresu info@nadaceivanadejmala.cz

 

Nezapomeňte na fotografii (i do emailu) uvést jméno, adresu, email nebo telefon, název fotografie, případně také místo jejího pořízení.

Kolik fotografií můžete poslat?

Každý autor se může zúčastnit soutěže maximálně se čtyřmi fotografiemi.

Do kdy musíme snímky obdržet?

Uzávěrka soutěže je v pátek 7. 6. 2024.

Co čeká na vítěze soutěže?

Na vítěze čekají hodnotné ceny. Z třinácti nejlepších snímků bude sestaven benefiční kalendář Zaostřeno na Jizerky 2025, který obdrží každý účastník zdarma jako poděkování.

Co se bude s fotografiemi dít?

Všechny došlé fotografie bude hodnotit odborná porota. Z třinácti nejlepších snímků bude sestaven benefiční kalendář Zaostřeno na Jizerky 2025, který obdrží každý účastník soutěže. Na autory takto oceněných fotografií čekají navíc hodnotné ceny.


Vyhlášení výsledků proběhne v rámci zářijové vernisáže výstavy Zaostřeno na Jizerky. Jeden snímek vybere i široká veřejnost v internetovém hlasování na stránkách Libereckého deníku. Výtěžek z prodeje kalendářů bude využit na financování projektů, které pomohou přírodě.

Kdo bude fotografie hodnotit?

František Pelc (nar. 1962) se profesně celý život zabývá ochranou životního prostředí. Vystudoval Univerzitu Karlovu, kde v roce 1986 získal titul doktora přírodních věd. Dlouhodobě se zaměřuje na problematiku obnovy lesů v imisně poškozených pohořích a hledání rovnováhy mezi ochranou přírody, chráněnými územími a hospodářským rozvojem regionů. V roce 1993 založil Nadaci pro záchranu a obnovu Jizerských hor (dnes Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody), kde je předsedou správní rady. Svoje mise v ochraně přírody zahájil vedením Správy Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory (1990-1995), byl ředitelem Správy chráněných krajinných oblastí České republiky (1995-2002) a náměstkem ministra životního prostředí (2007-2009) , nyní je ředitelem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR . Publikoval desítky odborných článků a byl editorem několika strategických dokumentů ochrany přírody. V letech 2002-2006 byl zvolen poslancem Parlamentu ČR, kdy byl za svou práci dvakrát vyhlášen nejzelenějším členem sněmovny.

Břetislav Jansa (nar. 1949), živnostník, ženatý dědeček. Vyučen nástrojařem a formařem. Absolvent lidové konservatoře – obor výtvarná fotografie. 34 let předsedou fotoklubu Safír Turnov a 13 let Kontaktu – sdružení fotografů Euroregionu Nisa. Člen odborné rady pro fotografii v Národním informačním a poradenském středisku pro kulturu (NIPOS) zřízeného Ministerstvem kultury ČR. Pořadatel celoevropské fotografické soutěže ZEMSKÝ RÁJ, zaměřené na ochranu životního prostředí. Člen Svazu českých fotografů a místopředseda České federace fotografického umění. Doposud zorganizoval přes 1000 fotografických výstav u nás i v zahraničí. Externě vyučuje fotografii na SUPŠ a VOŠ v Turnově. Vedle fotografické činnosti nyní aktivně pomáhá (80 % času) při zajišťování provozu 1. turnovské chráněné dílny.

RNDr. Zdeněk Patzelt vystudoval lesnickou školu v Trutnově. V roce 1988 dokončil studia hydrogeologie na Karlově univerzitě v Praze a zaměřil se na matematické modelování v hydrogeologii. V letech 2000 az 2008 byl ředitelem Správy Národního parku České Švýcarsko. Fotografování přírody se věnuje od roku 1975. Během studií jako člen federálního horolezeckého výběru absolvoval řadu výprav po středních velehorách. Za prvovýstupy na Cengallo v Alpách, Koštantau a Dychtau na Kavkaze nebo Malý Kežmarský štít, Javorové štíty a Hrubó v zimních Vysokých Tatrách získal výstupy roku a čestná uznání. Zúčastnil se tří výprav do Jižní Ameriky, kde pořídil fotodokumentaci z Peruánských And a oblasti Machu Picchu, ostrova Bonaire, ve Venezuele pak z pralesů Río Caura (přítok Orinoka) a ze stolové hory Auyan Tepuy. Je členem Asociace profesionálních fotografů ČR.

Roman Karpaš se zabývá grafickými úpravami od roku 1979, dosud upravil téměř 300 knižních titulů (Severočeské nakladatelství v Ústí n. L., Albatros Praha, Kruh Hradec Králové, Olympia Praha, Dialog Liberec, Knihy 555 Liberec, Vestri Liberec, Bor Liberec…) a téměř 1 000 různých propagačních tiskovin. Ve volné umělecké práci se soustřeďuje především na grafiku a v poslední době i na kresbu. Od zachycování vymezených prostorových útvarů (cyklus Klece, Architektury) se postupně přiklonil k abstraktní tvorbě (cyklus Dvanáct do tuctu). V posledních letech řeší výtvarné paralely s neviditelným světem proudících energií, které vizualizuje především velkoformátovou kresbou uhlem.

Ing. Petra Menclová vystudovala Gymnázium a sportovní gymnázium v Jablonci nad Nisou. V roce 2008 dokončila studia na České zemědělské univerzitě v Praze (Fakulta životního prostředí) se zaměřením inženýrská ekologie. Pracovala ve fotografickém studiu a externě fotí pro Vltava Press. Od roku 2008 byla zaměstnána na Správě Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory jako odborný referent se zaměřením: zoolog. Focení se věnuje od roku 2005, její vášeň se naplno probudila v roce 2007 a neopustila ji až doteď. Je vedoucí týdenních kurzů fotografie a spolupracuje na projektu 360° panoramatické fotografie významných míst ČR a zahraničí.

Ke stažení

Vyhlášení fotosoutěže (CZ)

Publikacja w konkursie fotograficznym (PL)

Podrobná pravidla fotosoutěže (CZ)

Regulamin 13 edycji konkursu fotograficznego (PL)

Partneři soutěže

Mediální partneři