Záchrana populace tetřívka v Jizerských horách v roce 2022

Intenzivně jsme se v roce 2022 věnovali záchraně populaci tetřívků v Jizerských horách. Dříve hojně zastoupený ptačí druh v posledních letech značně mizí. Je to jednak narušením jeho přirozeného biotopu, kterým je bezlesí, tak i kvůli zvýšenému turistickému ruchu v horách.

60 posledních tetřívků

Plán na obnovu 5 tetřívčích center

Jednou ze součástí celého projektu je informační kampaň, kde se snažíme lidem vysvětlit, že pobyt v horách je samozřejmě v pořádku, ale je potřeba respektovat to, že se nacházíme v přírodě. A v Jizerských horách by měl být ten respekt dvojnásobný neb se jedná o chráněnou krajinnou oblast. Snažíme se na lidi apelovat, aby chodili po značených cestách, zbytečně nejen tetřívky nerušili a nenechali volně pobíhat své psy. Všechny tyto faktory zbytečně narušují už tak nelehký život tetřívka, jehož populace stojí na pokraji vyhynutí. Každé vyrušení ho stojí nemálo sil a zvláště v zimním období a v době páření je na tyto zásahy značně citlivý. Druhým neméně důležitým faktorem je životní prostředí, ve kterém se pohybuje. Tetřívkovi vyhovuje bezlesí, malé paseky osázené keři, jehož bobulemi se živí. Z tohoto důvodu byly před lety vytvořeny takzvaná tetřívčí centra, kde má ideální podmínky k žití. Po letech však začínají tyto lokality zarůstat a je potřeba jim opětovně věnovat trochu pozornosti. Na příští rok je tedy naplánován dlouhodobější projekt, v jehož rámci budou daná místa opětovně prořezána a budou doplněny vhodné keře. Náklady na úpravu jednoho centra se odhadují na 100 až 120 tisíc korun. Kolik center se podaří každý rok obnovit záleží na štědrosti našich dárců. Na frýdlantské straně Jizerských hor jich je pět a budeme rádi, pokud se nám je podaří postupně obnovit všechny. A právě Váš dar nám s tím může pomoci.