Zvýšení retence vody v NPR Rašeliniště Jizery v roce 2022

Podpořili jsme projekt Jizersko-ještědského horského spolku, který má za cíl vybudovat dalších 97 přehrážek v Národní přírodní rezervaci Rašeliniště Jizery. Díky nim se zvýší retenční schopnost krajiny. V době dešťů tak budou rašeliniště vodu lépe akumulovat, pomohou zmírnit její odtok a tedy i záplavy na jejich toku. V době sucha dokáží naopak vodu postupně uvolňovat a zachovat tak vláhu pro okolní přírodu a její živočišné i rostlinné obyvatele.

65  přehrážek

Projekt za cca jeden milión korun realizuje Jizersko-ještědský horský spolek, který získal dotaci z Libereckého kraje a naše nadace na něj poskytla potřebné spolufinancování ve výši 300 887,- Kč. V letošním roce se povedlo dokončit projektovou dokumentaci, získat veškerá potřebná povolení a zahájit samotnou realizaci. Vzhledem k tomu, že se projekt nachází v nejpřísněji chráněné oblasti Jizerských hor, musel být veškerý materiál dopraven na místo ručně a práce jsou prováděny velmi citlivě. Aktuálně je vybudováno 65 přehrážek z pevných fošen, které byly svisle zaraženy do dna odvodňovacích příkopů. Prakticky hned začaly plnit svou funkci a zvedla se hladina spodní vody, která zde díky nim zůstala i v době největšího letního sucha. V příštím roce bude projekt pokračovat a jen co to klimatické a místní podmínky dovolí, budou vybudovány zbývající přehrážky. Jednomu z nejcennějších území Jizerských hor se tak postupně vrací jeho původní charakter podmáčeného území, které poskytuje krom samotné vody i biotop pro řadu vzácných rostlin a živočichů. Už nyní je naplánováno pokračování v podobě návazné etapy projektu, počítající s dalšími 100 přehrážkami. Dříve necitlivě odvodňované území tak dostává svou původní tvář. V minulých letech jsme podpořili obdobné projekty na Nové louce, Čihadlech nebo na Velké Klečové louce, kde se v praxi ukazuje, že daná opatření fungují skvěle. Budeme moc rádi, pokud nám s tím finančně pomůžete.