slide-5.jpg
Kde všude pomáháme?

Aktuálně například s druhovou i věkovou rozmanitostí lesů na severu Čech. 🌳🌲🌳

30 let

30 let

Za lesy! Za vodu! Za přírodu!

Podpořte nákupem kvalitního textilu naši další činnost.

slide-4.jpg
Podpořte projekty pečující o naší krajinu

Stačí si vybrat projekt, na který chcete přispět.

slide-2.jpg

Hledáte finance pro váš projekt?

Požádejte o podporu naši nadaci v rámci vyhlášených grantových programů.

slide-3.jpg

O věčných proměnách lesa

50 let Jizerských hor a jejich velké proměny - kniha Siegfrieda Weisse.

previous arrow
next arrow

Už více jak 30 let chráníme a obnovujeme přírodní prostředí kolem nás

Naší vizí je čisté, přirozené, druhově rozmanité přírodní a krajinné prostředí
a společnost, která dodržuje principy trvale udržitelného života.

Podpořte nákupem kvalitního textilu naši další činnost. Děkujeme!

Aktuální projekty

Níže naleznete seznam aktuálních projektů, které můžete také podpořit.

Ekologická výchova dětí v Libereckém kraji

Ekologická výchova dětí v Libereckém kraji

Každým rokem pomáháme posílit ekologické povědomí a osvětu dětí i mládeže na školách a v organizacích pracujících s mládeží, která je nezbytná pro další pozitivní vztah k přírodě jako celku. Projekty ekologické výchovy zavedou děti do přírody a v praxi jim ukáží, proč je důležité ji chránit.
Detail projektu
Obnova návštěvnické infrastruktury na naučné stezce Tři iseriny

Obnova návštěvnické infrastruktury na naučné stezce Tři iseriny

Cílem projektu je oprava a údržba stávajících turistických stezek nacházejících se v Přírodní rezervaci Bukovec a v Národní přírodní rezervaci Rašeliniště Jizerky, které jsou součástí naučné stezky Tři iseriny. Ta se nachází v jedné z nejcennější části Jizerských hor, zájmy ochrany přírody jsou zde vysoké a je nezbytné je chránit. Zároveň však chceme, aby se s těmito přírodními krásami veřejnost m...
Detail projektu
Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2024

Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2024

Cílem projektu je výsadba převážně buků, dubů a jedlí do místních lesů s cílem zlepšit jejich věkovou i druhovou skladbu. Nezbytnou součástí projektu je i ochrana sazenic před zvěří. I díky příspěvkům našich dárců se za posledních deset let podařilo v Jizerských horách a na Liberecku vysázet 375 573 sazenic převážně buků, dubů nebo jedlí, na které naše nadace přispěla částkou téměř 7,5 miliónu kor...
Detail projektu

Jak pomáháme my?

Podporujeme projekty

Podporujeme kvalitní projekty zejména v oblasti biodiverzity, ekologické stability a obnovy vodního režimu krajiny. Zaměřujeme na oblast Jizerských hor, ale naše působnost je na území celé České republiky s přesahem i do zahraničí.

Poskytujeme granty

Rádi podpoříme dobré nápady přispívající k péči o přírodní a krajinné prostředí a k rozvoji kladného vztahu lidí k přírodě.

Zapojujeme veřejnost

Pravidelně pořádáme pro širokou veřejnost fotografickou soutěž Zaostřeno na Jizerky a z nejlepších snímků vydáváme kalendář.

325.568

Za posledních 8 let se i díky naší pomoci podařilo vysadit přes třistadvacepěttisíc nových stromů.

32.003.051 Kč

Tuto částku jsme doposud rozdělili na stovky projektů pomáhající přírodnímu prostředí.

17.600

Vydali jsme již přes sedmnáct tisíc benefičních kalendářů a výtěžek z jejich prodeje věnovali na projekty pomáhající Jizerským horám.

30 let

Jsme tradiční nadace s dlouholetou historií a významnými osobnostmi stojícími za naším jménem.

Eshop

V našem eshopu naleznete několik zajímavých výrobků, jejichž nákupem také podpoříte činnost naší nadace.

Naši hlavní partneři