Výsadba druhově rozmanitých lesů na Liberecku v roce 2022

Podařilo se překonat letošní cíl a vysadili jsme 70 550 sazenic převážně buků, dubů a jedlí do lesů na Liberecku. Díky tomu se místní porosty stávají druhově, věkově i výškově rozmanité, což je nesmírně důležité pro dlouhodobě udržitelný a stabilní les. Jeho významnou výhodou je zvýšená schopnost zadržovat vodu v krajině, ale poskytuje i pestrý biotop pro řadu živočichů a rostlin.

57 100 buků

3 150 jedlí

2 200 dubů

5 100 modřínů

Takto rozmanitý les je zároveň mnohem lépe připraven na budoucí nepříznivé vlivy například v podobě kůrovcové kalamity, polomů či dlouho trvajícího sucha. Pokud je nějaký druh stromů napaden, zůstávají v porostech ostatní a pod vysokými dospělými stromy postupně rostou další nové a jsou připravené nahradit ty poškozené či vytěžené. Vícepatrový, různověký a druhově rozmanitý les je cíl, ke kterému se postupně dostáváme. Za celou dobu projektu, který běží již od roku 2014, jsme vysadili 324 518 nových stromků. Velká část prostředků musí být vynaložena na jejich ochranu před zvěří a to buď nátěry repelenty nebo dražšími oplocenkami. Bohužel stavy zvěře v českých lesích se nedaří dlouhodobě snižovat a tak je to zatím stále nezbytná položka našeho projektu. Proto jsme se letos rozhodli této věci věnovat více a pro základní sběr dat jsme pořídili termokameru na zjišťování reálných stavů. Hlavním iniciátorem a realizátorem celého projektu je odborný lesní hospodář Jan Duda, se kterým úzce spolupracujeme. V letošním roce jsme konkrétně vytipovali vhodné lokality pro výsadbu 70 000 sazenic a od našich dárců se podařilo získat potřebných 1 861 010,- Kč. Zde jim patří veliké poděkování neb bez jejich podpory bychom takových výsledků nemohli dosáhnout. Následně byly budovány oplocenky a na podzim proběhly veškeré výsadby, které byly počátkem prosince úspěšně dokončeny. Uspořádali jsme i několik dobrovolnických výsadeb a přes 1 500 stromků je v zemi díky několika firemním týmům, které vyrazily do lesa podpořit finanční dar i vlastní prací. V příštím roce hodláme v tomto projektu rozhodně pokračovat neboť vnímáme, že biodiverzita lesa je v aktuální době potřebnější než kdykoliv dříve. Budeme rádi, pokud nám s tím pomůžete a projekt finančně podpoříte.

Hlavní partneři projektu