Projekt Zvýšení stability lesních porostů v roce 2021

Zvyšování biodiverzity nejen v lesích považujeme za jeden z pilířů naší činnosti. Pokračovali jsme s výsadbami sazenic převážně jedlí, buků a dubů. Těch je letos nově v zemi 70 100 a věříme, že jsme tímto připravili krásné a zdravé lesy pro budoucí generace.

46 010 buků

6 240 jedlí

7 175 dubů

10 575
dalších sazenic

Ještě počátkem roku jsme plánovali vysázet 35 tisíc stromků, ale díky štědré podpoře našich dárců jsme s odborným lesním hospodářem Janem Dudou projekt zdvojnásobili. Druhovou i věkovou rozmanitost místních lesů tak obohatilo 46 010 mladých buků, 7 175 dubů, 6 240 jedlí a dále pak i sazenice modřínů, olší, smrků, lip či třešní. Nejdříve však bylo potřeba lokality vytipovat a navrhnout vhodné stromky pro dané stanoviště. Během léta a hlavně pak podzimu bylo postupně postaveno téměř 3,6 km oplocenek, které sazenice chrání před přemnoženou zvěří. Některé stromky se po výsadbě ošetřují jen repelenty a ty se budou muset aplikovat opakovaně, stejně jako se musí udržovat oplocenky dlouhodobě ve funkčním stavu. Následně bylo dle klimatických podmínek vyzvednuto z lesních školek a vysázeno všech 70 100 stromků. Celkové náklady projektu přesáhly 2 mil. korun a naše nadace i díky podpoře našich dárců pomohla částkou 1 736 770,- Kč. Zbytek hradily samotné obce ze svých rozpočtů, zároveň se zavázaly i k následné péči o výsadby, aby zajistily dlouhodobou udržitelnost projektu. Díky získaným darům jsou tak lesy na Liberecku opět o něco rozmanitější, zdravější, přirozenější a stabilnější. V celém projektu chceme pokračovat i v příštím roce a budu rád, pokud nám s tím opět pomůžete.