Nadace Ivana Dejmala

Kde pomáháme

Nadace Ivana Dejmala obnovuje a chrání přírodní a krajinné prostředí

V současné době se intenzivně věnujeme například nápravě vodního režimu v krajině, záchraně rašelinišť a mokřadů, obnově stabilních lesních ekosystémů, zvyšování biodiverzity lesa, ochraně cenných přírodních lokalit nebo zachovávání harmonické krajiny. Spolupracujeme s organizacemi i jednotlivci, zajišťujeme nezbytné finanční prostředky na jednotlivé akce, iniciujeme nové projekty a realizujeme opatření, která jsou v souladu s naším posláním. V posledních letech se nám podařilo dokončit řadu projektů, které mají pozitivní dopad na přírodní a krajinné prostředí, a na dalších intenzivně pracujeme. Zaměřujeme se na oblast Jizerských hor, ale naše působnost je po celém území České republiky s přesahem i do zahraničí.

Aktuální projekty, na kterých úzce spolupracujeme

Stav financování:
854 940 Kč / 1 930 623 Kč

0%

Cílem projektu je výsadba převážně buků, dubů a jedlí do místních lesů s cílem zlepšit jejich věkovou i druhovou skladbu. Nezbytnou součástí projektu je i ochrana sazenic před zvěří. I díky příspěvkům našich dárců se za posledních devět let podařilo v Jizerských horách a na Liberecku vysázet 325 568 sazenic převážně buků, dubů nebo jedlí, na které naše nadace přispěla částkou přesahující 5,5 miliónu korun. V naší snaze budeme pokračovat i v letošním roce.

Stav financování:
386 204 Kč / 386 204 Kč

0%

Cílem projektu je vybudování dalších 100 přehrážek, které ještě více zvýší retenci vody v daném místě. V době dešťů tak budou rašeliniště vodu lépe akumulovat, pomohou zmírnit její odtok a tedy i záplavy na jejím toku. V době sucha ji zas dokáží postupně uvolňovat a zachovat tak vláhu pro okolní přírodu a živočišné i rostlinné obyvatele.

Stav financování:
141 200 Kč / 255 000 Kč

0%

Každým rokem pomáháme posílit ekologické povědomí a osvětu dětí i mládeže na školách a v organizacích pracujících s mládeží, která je nezbytná pro další pozitivní vztah k přírodě jako celku. Projekty ekologické výchovy zavedou děti do přírody a v praxi jim ukáží, proč je důležité ji chránit.

Stav financování:
549 000 Kč / 3 626 000 Kč

0%

Naše pomoc směruje v posledních letech i do zahraničí, kde se věnujeme ochraně národních parků v africké Zambii. Konkrétně přispíváme místním prověřeným organizacím na boj s pytláctvím, které silně ohrožuje chráněné druhy zvířat a na podporu ekoturismu. Zdejší přírodní prostředí, které je unikátní svou rozmanitostí, si naši pozornost rozhodně zaslouží.

V celé České republice žije tetřívek obecný už jen ve třech lokalitách v celkovém počtu kolem 440 jedinců a jejich stavy neustále klesají. V samotných Jizerských horách se podle posledního sčítání vyskytovalo pouhých 60 kohoutků a slepiček. Pokud nic neuděláme, tetřívek vyhyne. Pomozte nám s jeho záchranou.

Stav financování:
534 000 Kč / 600 000 Kč

0%

Naše pomoc směruje v posledních letech i do zahraničí, kde se věnujeme ochraně národních parků v africké Zambii. Konkrétně přispíváme místním prověřeným organizacím na boj s pytláctvím, které silně ohrožuje chráněné druhy zvířat. Zdejší přírodní prostředí, které je unikátní svou rozmanitostí, si naši pozornost rozhodně zaslouží.

Nevybrali jste si v námi aktuálně podporovaných projektech?

Nevadí, pokud chcete finančně podpořit práci nadace, tak si můžete vybrat jeden z produktů v našem eshopu. Či zaslat peněžitý dar přímo na účet nadace.

Stav financování:
100 000 Kč / 205 000 Kč

0%

Každým rokem pomáháme posílit ekologické povědomí a osvětu dětí i mládeže na školách a v organizacích pracujících s mládeží, která je nezbytná pro další pozitivní vztah k přírodě jako celku. Projekty ekologické výchovy zavedou děti do přírody a v praxi jim ukáží, proč je důležité ji chránit.

Dokončené projekty

Zvýšení retence vody v NPR Rašeliniště Jizery - 1. část

Zvýšení retence vody v NPR Rašeliniště Jizery - 1. část

Cílem projektu bylo vybudování dalších 97 přehrážek v Národní přírodní rezervaci Rašeliniště Jizery, které zvýší retenci vody v daném místě. V době dešťů tak budou rašeliniště vodu lépe akumulovat, pomohou zmír...
Detail projektu
Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2022

Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2022

Cílem projektu byla výsadba převážně buků, dubů a jedlí do místních lesů s cílem zlepšit jejich věkovou i druhovou skladbu. Nezbytnou součástí projektu je i ochrana sazenic před zvěří. I díky příspěvkům našich ...
Detail projektu
Záchrana Sedmihorských mokřadů

Záchrana Sedmihorských mokřadů

Mezi obcemi Turnov, Pelešany a Karlovice v CHKO Český ráj se nachází jedinečná lokalita, která byla v minulosti poškozena činností člověka necitlivým odvodňováním. I přes tyto zásahy bylo území nadále podmáčené...
Detail projektu
Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2021

Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2021

Cílem projektu byla výsadba převážně buků, dubů a jedlí do místních lesů s cílem zlepšit jejich věkovou i druhovou skladbu. Nezbytnou součástí projektu byla i ochrana sazenic před zvěří. I díky příspěvkům našic...
Detail projektu

Všechny podpořené žádosti naleznete ve výročních zprávách.