Nadace Ivana Dejmala

Kde pomáháme

Nadace Ivana Dejmala obnovuje a chrání přírodní a krajinné prostředí

V současné době se intenzivně věnujeme například nápravě vodního režimu v krajině, záchraně rašelinišť a mokřadů, obnově stabilních lesních ekosystémů, zvyšování biodiverzity lesa, ochraně cenných přírodních lokalit nebo zachovávání harmonické krajiny. Spolupracujeme s organizacemi i jednotlivci, zajišťujeme nezbytné finanční prostředky na jednotlivé akce, iniciujeme nové projekty a realizujeme opatření, která jsou v souladu s naším posláním. Podařilo se nám v posledních letech dokončit řadu projektů, které mají pozitivní dopad na přírodní a krajinné prostředí, a na dalších intenzivně pracujeme. Zaměřujeme se na oblast Jizerských hor, ale naše působnost je na území celé České republiky s přesahem i do zahraničí.

Aktuální projekty, na kterých úzce spolupracujeme

Stav financování:
1 793 010 Kč / 1 861 010 Kč

0%

Cílem projektu je výsadba převážně buků, dubů a jedlí do místních lesů s cílem zlepšit jejich věkovou i druhovou skladbu. Nezbytnou součástí projektu je i ochrana sazenic před zvěří. I díky příspěvkům našich dárců se za posledních osm let podařilo v Jizerských horách a na Liberecku vysázet 254 518 nových sazenic, na které naše nadace přispěla částkou přesahující 3,7 miliónu korun.

Stav financování:
300 887 Kč / 300 887 Kč

0%

Cílem projektu je vybudování dalších 97 přehrážek v Národní přírodní rezervaci Rašeliniště Jizery, které zvýší retenci vody v daném místě. V době dešťů tak budou rašeliniště vodu lépe akumulovat, pomohou zmírnit její odtok a tedy i záplavy na jejím toku. V době sucha ji zas dokáží postupně uvolňovat a zachovat tak vláhu pro okolní přírodu a její živočišné i rostlinné obyvatele.

Stav financování:
368 160 Kč / 368 160 Kč

0%

Mezi obcemi Turnov, Pelešany a Karlovice v CHKO Český ráj se nachází jedinečná lokalita, která byla v minulosti poškozena činností člověka necitlivým odvodňováním. I přes tyto zásahy je území nadále podmáčené a pro hospodářskou nebo stavební činnost nevyužitelné. Šrámy v podobě melioračních trubek a příkopů zde však zůstaly zachovány a bez pomoci člověka by se zde přírodní stav nenavrátil. Naším cílem byla po celou dobu ochrana přirozeného vodního režimu krajiny a zachování mokřadů jako cenného ekosystému – voda je to nejcennější, co v přírodě máme.

Stav financování:
549 000 Kč / 3 626 000 Kč

0%

Naše pomoc směruje v posledních letech i do zahraničí, kde se věnujeme ochraně národních parků v africké Zambii. Konkrétně přispíváme místním prověřeným organizacím na boj s pytláctvím, které silně ohrožuje chráněné druhy zvířat a na podporu ekoturismu. Zdejší přírodní prostředí, které je unikátní svou rozmanitostí, si naši pozornost rozhodně zaslouží.

V celé České republice žije tetřívek obecný už jen ve třech lokalitách v celkovém počtu kolem 440 jedinců a jejich stavy neustále klesají. V samotných Jizerských horách se podle posledního sčítání vyskytovalo pouhých 60 kohoutků a slepiček. Pokud nic neuděláme, tetřívek vyhyne. Pomozte nám s jeho záchranou.

Stav financování:
177 100 Kč / 205 000 Kč

0%

Každým rokem pomáháme posílit ekologické povědomí a osvětu dětí i mládeže na školách a v organizacích pracujících s mládeží, která je nezbytná pro další pozitivní vztah k přírodě jako celku. Projekty ekologické výchovy zavedou děti do přírody a v praxi jim ukáží, proč je důležité ji chránit.

Stav financování:
534 000 Kč / 600 000 Kč

0%

Naše pomoc směruje v posledních letech i do zahraničí, kde se věnujeme ochraně národních parků v africké Zambii. Konkrétně přispíváme místním prověřeným organizacím na boj s pytláctvím, které silně ohrožuje chráněné druhy zvířat. Zdejší přírodní prostředí, které je unikátní svou rozmanitostí, si naši pozornost rozhodně zaslouží.

Nevybrali jste si v námi aktuálně podporovaných projektech?

Nevadí, pokud chcete finančně podpořit práci nadace, tak si můžete vybrat jeden z produktů v našem eshopu. Či zaslat peněžitý dar přímo na účet nadace.

Stav financování:
100 000 Kč / 205 000 Kč

0%

Každým rokem pomáháme posílit ekologické povědomí a osvětu dětí i mládeže na školách a v organizacích pracujících s mládeží, která je nezbytná pro další pozitivní vztah k přírodě jako celku. Projekty ekologické výchovy zavedou děti do přírody a v praxi jim ukáží, proč je důležité ji chránit.

Dokončené projekty

Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2021

Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2021

Cílem projektu byla výsadba převážně buků, dubů a jedlí do místních lesů s cílem zlepšit jejich věkovou i druhovou skladbu. Nezbytnou součástí projektu byla i ochrana sazenic před zvěří. I díky příspěvkům našic...
Detail projektu
Obnova evropsky významné lokality Jizerské smrčiny

Obnova evropsky významné lokality Jizerské smrčiny

Cílem projektu bylo vrátit lesům Jizerských hor jejich přirozenou a zdravou podobu a zároveň pomoci se zadržením vody v místních cenných rašeliništích. Projekt realizoval Jizersko-ještědský horský spolek a pomá...
Detail projektu
Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2020

Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2020

Cílem projektu byla výsadba převážně buků, dubů a jedlí do místních lesů s cílem zlepšit jejich věkovou i druhovou skladbu. Nezbytnou součástí projektu byla i ochrana sazenic před zvěří. I díky příspěvkům našic...
Detail projektu
Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2019

Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2019

Na pozemcích 8 obcí byly vytipovány vhodné lokality, kde bude vysázeno dvacet tisíc sazenic buků, dubů a jedlí. Projekt pomůže posílit druhovou rozmanitost lesa, která je nezbytná pro jeho dlouhodobou, přirozen...
Detail projektu

Všechny podpořené žádosti naleznete ve výročních zprávách.