Nadace Ivana Dejmala

Cena Ivana Dejmala

Vyhlášení ceny za rok 2021

Společnost pro krajinu ve spolupráci s Nadací Ivana Dejmala pro ochranu přírody vyhlašuje sedmý ročník Ceny Ivana Dejmala. Cena se uděluje jednou za dva roky jako čestné vyznamenání oceňující mimořádný pozitivní počin související s krajinou.

Znáte někoho, kdo by měl Cenu Ivana Dejmala získat?

Kdo může být kandidátem na udělení ceny?

Kandidátem na udělení Ceny Ivana Dejmala může být kdokoliv, bez omezení profese, oboru činnosti, zaměření, právní formy či státní příslušnosti.

 

Základním kriteriem pro kandidaturu je mimořádnost, jedinečnost a významnost pozitivního počinu kandidáta ve vztahu ke krajině. Kandidát může být tedy nominován za počin, který vznikl v jakémkoliv oboru lidské činnosti, přičemž není omezena ani forma tohoto počinu.

Kdo může navrhnout kandidáta na cenu?

Kandidaturu na udělení Ceny Ivana Dejmala může předkládat kdokoliv bez omezení právní formy (jednotlivec, fyzická osoba, občanské sdružení, organizace apod.), státní příslušnosti či vztahu ke kandidátovi.

Do kdy můžete předložit návrh na kandidaturu?

Uzávěrka příjmu návrhů je ve středu 30.6.2021.

Jak nominovat kandidáta na cenu?

Kandidatura se předkládá emailem na adresu cena@nadaceivanadejmala.cz nebo vyplněním formuláře na této stránce.

Kandidatura musí obsahovat:

  • představení kandidáta (max. 1 normostrana)
  • odůvodnění kandidatury (formou písemného dokumentu, fotodokumentace, videoprezentace apod. – dle charakteru kandidatury)
  • jméno a kontakt na nominujícího

 

V příloze kandidatury mohou být i další materiály dokumentující předloženou kandidaturu – dle charakteru kandidatury.

Ke stažení

Vyhlášení ceny

Statut ceny

Chci nominovat kandidáta na Cenu Ivana Dejmala

Vaše jméno a příjmení
Váš email *
Váš telefon
Vaše zpráva
Představení kandidáta a odůvodnění jeho kandidatury (max. 5MB)
Procházet soubory No file chosen

Další přílohy je také možné zasílat přímo na email cena@nadaceivanadejmala.cz

Laureáti ceny Ivana Dejmala

Sedmým laureátem Ceny Ivana Dejmala se stal v roce 2021 senátor Petr Orel za svou dlouhodobou a příkladnou činnost na projektu návratu orla skalního do České republiky

Šestým laureátem Ceny Ivana Dejmala se stal v roce 2019 arborista a ornitolog Lubor Křížek za svou dlouhodobou a příkladnou činnost v oblasti nakládání s vodou.

Pátým laureátem se stal v roce 2017 Miloslav Nevrlý, který je znám nejen jako vynikající přírodovědec, ale také jako vlastivědný badatel a excelentní popularizátor přírody a historie Jizerských hor.

Čtvrtým laureátem Ceny Ivana Dejmala se stal v roce 2015 Martin Říha, architekt a urbanista, který je příkladem korektního, o odbornost se opírajícího profesionála, působícího ve veřejné správě, usilujícího o nalezení řešení, splňujících kritéria udržitelného rozvoje území.

Třetím laureátem Ceny Ivana Dejmala se stala v roce 2013 Dagmar Kjučuková, místostarostka šumavské obce Zdíkov, vůdčí duch Okrašlovacího spolku Zdíkovska, jenž se kromě péče o Zdíkov a šumavskou přírodu a krajinu věnuje i ochranářským aktivitám.

Druhým laureátem Ceny Ivana Dejmala se stal v roce 2011 Vladimír Buřt, místostarosta města Horní Jiřetín a neúnavný odpůrce prolomení limitů těžby v Podkrušnohoří.

Prvním laureátem Ceny Ivana Dejmala se stal v roce 2009 novinář Čestmír Klos, který byl nominován za své celoživotní dílo v propagaci tématu krajiny a šíření myšlenek zlepšujících věci veřejné.

Udílení ceny pořádají

Ivan Dejmal

Ivan Dejmal, ekolog, urbanista, ministr životního prostředí, navrhovatel zásadní porevoluční ekologické legislativy, byl celý život iniciátorem a vůdčím duchem mnoha ekologických hnutí a aktivit. Byl zásadním organizátorem a ideovým vůdcem čtyř ročníků konference Tvář naší země – krajina domova. Tyto konference si vytkly za cíl poskytnout prostor, v němž se mohli setkat a vzájemně vyslechnout všichni, kteří se svou životní orientací nebo profesním zájmem tak či onak vztahují ke krajině. Cena Ivana Dejmala navazuje na toto základní poslání konference.