Projekt záchrany Sedmihorských mokřadů v roce 2022

Po třech letech se podařilo dokončit projekt Záchrany Sedmihorských mokřadů nacházejících se nedaleko Turnova v CHKO Český ráj. Díky značnému úsilí Pozemkového spolku Sedmihorské mokřady ve spolupráci se Společností pro Jizerské hory se zde podařilo vybudovat 14 tůní, přerušit až 7 km melioračních trubek a zahradit 770 metrů odvodňovacích kanálů na ploše přibližně 6 hektarů.

7 km melioračních trubek

14 tůní

770 m odvodňovacích kanálů

Díky tomu se území vrátila jeho přirozená funkce zadržovaní vody v krajině. Lokalitu obývá i řada vzácných živočichů, zejména je území unikátním hnízdištěm ptáků. Celkové náklady projektu hrazené z větší části z dotace EU byly 3,3 miliónů korun. Nezbytné spolufinancování ve výši 368 tisíc korun zajistila naše nadace a to i díky našim dárcům. Zároveň počítáme s tím, že budeme podporovat i následnou údržbu. Dřívější snahy o co největší zemědělské využití se zde nepodařilo naštěstí nikdy dotáhnout do konce a i přes 3 vrstvy melioračních trubek zůstalo území díky četným prameništím podmáčené a pro obhospodařování nevyužitelné. Území rašelinišť mají obrovskou ekologickou hodnotu srovnatelnou třeba s deštnými pralesy. Vytvořených 14 tůní s rozlohou asi 6000 m2, ale zejména skrytý rezervoár vody v okolní půdě vytvořený díky zrušeným melioracím, navýšily retenční kapacitu území asi o 26 500 000 litrů. Samotné tůně jsou mělké a vhodně tvarované, aby zapadly do místní krajiny a vyhovovaly zdejším živočichům. Zároveň bylo z posečeného rákosí vybudováno pět zimovišť pro obojživelníky. Přebytečná zemina z tůní byla rozhrnuta v lokalitě, zaorána a zasmykována. V průběhu roku 2022 pak probíhaly managementové práce v podobě kosení, spásání, hrabání, odvozu a odtahání biomasy. Velmi důležitou součástí byla koordinace probíhajícího projektu s OPŽP, jež spočívala v pravidelném sledování průběhu stavby zástupcem investora (vedle technického a autorského dozoru) a to mimo jiné pro využití poznatků z průběhu realizace v budoucím plánování managementu území. Nejtěžší práce jsou za námi, ale pravidelná údržba území bude nezbytná i do budoucna, pomozte nám s tím a přispějte darem na toto jedinečné území.

Hlavní partneři projektu