Nadace Ivana Dejmala

Projekty

Desítky tisíc listnáčů a jedlí obohatí místní lesy

Desítky tisíc listnáčů a jedlí obohatí místní lesy

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody bude i v letošním roce pokračovat v ambiciózním projektu výsadeb druhově a věkově rozmanitých lesů na Liberec...
Nadace Ivana Dejmala si připomněla 30 výročí

Nadace Ivana Dejmala si připomněla 30 výročí

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody byla založena 12. května 1993 ještě pod původním názvem Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor. Lidé si ...
Projekt záchrany Sedmihorských mokřadů v roce 2022

Projekt záchrany Sedmihorských mokřadů v roce 2022

Po třech letech se podařilo dokončit projekt Záchrany Sedmihorských mokřadů nacházejících se nedaleko Turnova v CHKO Český ráj. Díky značnému úsilí Po...
Zvýšení retence vody v NPR Rašeliniště Jizery v roce 2022

Zvýšení retence vody v NPR Rašeliniště Jizery v roce 2022

Podpořili jsme projekt Jizersko-ještědského horského spolku, který má za cíl vybudovat dalších 97 přehrážek v Národní přírodní rezervaci Rašeliniště J...
Výsadba druhově rozmanitých lesů na Liberecku v roce 2022

Výsadba druhově rozmanitých lesů na Liberecku v roce 2022

Podařilo se překonat letošní cíl a vysadili jsme 70 550 sazenic převážně buků, dubů a jedlí do lesů na Liberecku. Díky tomu se místní porosty stávají ...
Podpora ekologické výchovy v roce 2022

Podpora ekologické výchovy v roce 2022

Vzdělávání dětí je pro nás nesmírně důležité a máme dlouhodobě za cíl podpořit převážně mladou generaci v otázkách životního prostředí, trvalé udržite...
Podpora národních parků v Africe v roce 2022

Podpora národních parků v Africe v roce 2022

Přispěli jsme na provoz a rozvoj proti pytláckých hlídek v národním parku Kasanka a okolní oblasti v Zambii. Konkrétně jsme podpořili částkou 88 172,-...
Záchrana populace tetřívka v Jizerských horách v roce 2022

Záchrana populace tetřívka v Jizerských horách v roce 2022

Intenzivně jsme se v roce 2022 věnovali záchraně populaci tetřívků v Jizerských horách. Dříve hojně zastoupený ptačí druh v posledních letech značně m...
Lesy obohatí tisíce stromků, stovky z nich zasadí dobrovolníci

Lesy obohatí tisíce stromků, stovky z nich zasadí dobrovolníci

Lesy na Liberecku letos obohatí na 70 000 mladých stromků. Vybrány byly převážně takové druhy, které v nich nejvíce chybí, tedy buky, duby či napříkla...
Projekt Zvýšení stability lesních porostů v roce 2021

Projekt Zvýšení stability lesních porostů v roce 2021

Zvyšování biodiverzity nejen v lesích považujeme za jeden z pilířů naší činnosti. Pokračovali jsme s výsadbami sazenic převážně jedlí, buků a dubů. Tě...
Projekt záchrany Sedmihorských mokřadů v roce 2021

Projekt záchrany Sedmihorských mokřadů v roce 2021

Zadržování vody v krajině přírodě blízkými postupy považujeme za jednu z klíčových priorit naší nadace. Projekt realizovaný Společností pro Jizerské h...
Projekt Obnovy EVL Jizerské smrčiny v roce 2021

Projekt Obnovy EVL Jizerské smrčiny v roce 2021

V letošním roce se podařilo Jizersko-ještědskému horskému spolku dokončit několikaletý projekt, který se zaměřil na cenná rašeliniště v samém srdci Ji...