Nadace Ivana Dejmala

Dokončené projekty

Zvýšení retence vody v NPR Rašeliniště Jizery - 2. část

Zvýšení retence vody v NPR Rašeliniště Jizery - 2. část

Cílem projektu bylo vybudování dalších 100 přehrážek, které ještě více zvýší retenci vody v daném místě. V době dešťů tak budou rašeliniště vodu lépe akumulovat, pomohou zmírnit její odtok a tedy i záplavy na jejím toku. V době sucha ji zas dokáží postupně uvolňovat a zachovat tak vláhu pro okolní přírodu a živočišné i rostlinné obyvatele.
Detail projektu
Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2023

Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2023

Cílem projektu je výsadba převážně buků, dubů a jedlí do místních lesů s cílem zlepšit jejich věkovou i druhovou skladbu. Nezbytnou součástí projektu je i ochrana sazenic před zvěří. I díky příspěvkům našich dárců se za posledních devět let podařilo v Jizerských horách a na Liberecku vysázet 325 568 sazenic převážně buků, dubů nebo jedlí, na které naše nadace přispěla částkou přesahující 5,5 milió...
Detail projektu
Zvýšení retence vody v NPR Rašeliniště Jizery - 1. část

Zvýšení retence vody v NPR Rašeliniště Jizery - 1. část

Cílem projektu bylo vybudování dalších 97 přehrážek v Národní přírodní rezervaci Rašeliniště Jizery, které zvýší retenci vody v daném místě. V době dešťů tak budou rašeliniště vodu lépe akumulovat, pomohou zmírnit její odtok a tedy i záplavy na jejich toku. V době sucha dokáží naopak vodu postupně uvolňovat a zachovat tak vláhu pro okolní přírodu a její živočišné i rostlinné obyvatele. V roce 2023...
Detail projektu
Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2022

Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2022

Cílem projektu byla výsadba převážně buků, dubů a jedlí do místních lesů s cílem zlepšit jejich věkovou i druhovou skladbu. Nezbytnou součástí projektu je i ochrana sazenic před zvěří. I díky příspěvkům našich dárců se za posledních osm let podařilo v Jizerských horách a na Liberecku vysázet 254 518 nových sazenic, na které naše nadace přispěla částkou přesahující 3,7 miliónu korun. V příštím roce...
Detail projektu
Záchrana Sedmihorských mokřadů

Záchrana Sedmihorských mokřadů

Mezi obcemi Turnov, Pelešany a Karlovice v CHKO Český ráj se nachází jedinečná lokalita, která byla v minulosti poškozena činností člověka necitlivým odvodňováním. I přes tyto zásahy bylo území nadále podmáčené a pro hospodářskou nebo stavební činnost nevyužitelné. Šrámy v podobě melioračních trubek a příkopů zde však zůstaly zachovány a bez pomoci člověka by se zde přírodní stav nenavrátil. To se...
Detail projektu
Ekologická výchova dětí v Libereckém kraji 2023

Ekologická výchova dětí v Libereckém kraji 2023

Každým rokem pomáháme posílit ekologické povědomí a osvětu dětí i mládeže na školách a v organizacích pracujících s mládeží, která je nezbytná pro další pozitivní vztah k přírodě jako celku. Projekty ekologické výchovy zavedou děti do přírody a v praxi jim ukáží, proč je důležité ji chránit.
Detail projektu
Obnova evropsky významné lokality Jizerské smrčiny

Obnova evropsky významné lokality Jizerské smrčiny

Cílem projektu bylo vrátit lesům Jizerských hor jejich přirozenou a zdravou podobu a zároveň pomoci se zadržením vody v místních cenných rašeliništích. Projekt realizoval Jizersko-ještědský horský spolek a pomáhá přírodně unikátním podmáčeným smrčinám v samém srdci Jizerských hor. Došlo k výsadbám více jak 14 tisíc geneticky původních sazenic stromů a díky vybudování 60 přehrážek se podařilo obnov...
Detail projektu
Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2021

Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2021

Cílem projektu byla výsadba převážně buků, dubů a jedlí do místních lesů s cílem zlepšit jejich věkovou i druhovou skladbu. Nezbytnou součástí projektu byla i ochrana sazenic před zvěří. I díky příspěvkům našich dárců se za posledních sedm let do roku 2021 podařilo v Jizerských horách a na Liberecku vysázet 184 418 nových sazenic, na které naše nadace přispěla částkou přesahující 2 milióny korun.
Detail projektu
Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2020

Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2020

Cílem projektu byla výsadba převážně buků, dubů a jedlí do místních lesů s cílem zlepšit jejich věkovou i druhovou skladbu. Nezbytnou součástí projektu byla i ochrana sazenic před zvěří. I díky příspěvkům našich dárců se za posledních šest let podařilo v Jizerských horách a na Liberecku vysázet 163 068 nových sazenic, na které naše nadace přispěla částkou přesahující 1,5 miliónů korun.
Detail projektu
Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2019

Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2019

Na pozemcích 8 obcí byly vytipovány vhodné lokality, kde bude vysázeno dvacet tisíc sazenic buků, dubů a jedlí. Projekt pomůže posílit druhovou rozmanitost lesa, která je nezbytná pro jeho dlouhodobou, přirozenou a zdravou existenci.
Detail projektu
Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2018

Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2018

Na pozemcích 10 obcí byly vytipovány vhodné lokality, kde bude vysázeno přes třináct tisíc sazenic jedlí. Projekt pomůže posílit druhovou rozmanitost lesa, která je nezbytná pro jeho dlouhodobou, přirozenou a zdravou existenci.
Detail projektu
Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2017

Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2017

Ve spolupráci s 8 obcemi bylo na jejich pozemcích vysázeno přes devatenáct tisíc sazenic jedlí a buků. Projekt pomohl posílit druhovou rozmanitost lesa, která je nezbytná pro jeho dlouhodobou, přirozenou a zdravou existenci.
Detail projektu
Obnova biotopu rašeliniště v PR Nová louka

Obnova biotopu rašeliniště v PR Nová louka

V přírodní rezervaci Nová louka došlo díky Jizersko-ještědskému horskému spolku za pomoci kaskády dřevěných přehrážek k revitalizaci rašeliniště a hladina podzemní vody se tak může postupně navracet k povrchu. Díky tomu se cenný biotop přirozeně obnovovuje, posiluje se populace chráněných rostlin a zastavil se proces zarůstání rašeliniště nepůvodní vegetací. Revitalizace přispěla i k větší retenci...
Detail projektu
Obnova návštěvnické infrastruktury v NPR Jizerskohorské bučiny

Obnova návštěvnické infrastruktury v NPR Jizerskohorské bučiny

Na dvou turistických stezkách vedoucích přes Poledník a údolím Bílého Štolpichu byly díky Jizersko-ještědskému horskému spolku vybudovány povalkové chodníky, obnoveny svodnice pro vodu či opraveny kamenné i dřevěné stupně. Došlo i k přírodě šetrným úpravám povrchů cest, tak aby mohly opětovně sloužit všem návštěvníkům Jizerských hor.
Detail projektu
Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku 2015-2016

Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku 2015-2016

Ve spolupráci s devíti obcemi se podařilo zrealizovat výsadby více jak dvaceti sedmi tisíc sazenic buků, dubů a jedlí. Projekt pomohl posílit druhovou rozmanitost lesa, která je nezbytná pro jeho dlouhodobou, přirozenou a zdravou existenci.
Detail projektu
Obnova návštěvnické infrastruktury v Jizerských horách

Obnova návštěvnické infrastruktury v Jizerských horách

Projekt pomohl obnovit a vylepšit zázemí pro turisty, které je nezbytné pro jejich spokojenost a bezpečnost, ale zároveň přispívá i potřebám ochrany přírody. Díky spolupráci se Společností pro Jizerské hory se podařilo opravit devět turisticky značených atraktivních lokalit v Jizerských horách.
Detail projektu
Podpora biodiverzity lesních ekosystémů v Jizerských horách

Podpora biodiverzity lesních ekosystémů v Jizerských horách

Podařilo se posílit druhovou rozmanitost lesa, která je nezbytná pro jeho dlouhodobou, přirozenou a zdravou existenci. V rámci tohoto projektu se jednalo o výsadby původních dřevin (buků, dubů, jedlí, …) do Jizerských hor. Projekt byl plánován jako dlouhodobý a probíhal v letech 2010 – 2015. Díky spolupráci se Společností pro Jizerské hory bylo v jeho průběhu osázeno cca 296 ha ploch necelými 84 t...
Detail projektu
Revitalizace horního úseku řeky Smědé

Revitalizace horního úseku řeky Smědé

Nedaleko chaty Smědava se podařilo zprůchodnit pro vodní živočichy horní část řeky Smědé. Došlo k odstranění překážky, která bránila rybám ve volnému průchodu řekou. Bývalé regulované koryto dostalo zpět přírodě blízkou podobu a vznikl zde i díky spolupráci se Společností pro Jizerské hory takzvaný rybí přechod.
Detail projektu