Nadace Ivana Dejmala

Zvýšení retence vody v NPR Rašeliniště Jizery - 2. část

Cíle projektu:

Cílem projektu bylo vybudování dalších 100 přehrážek, které ještě více zvýší retenci vody v daném místě. V době dešťů tak budou rašeliniště vodu lépe akumulovat, pomohou zmírnit její odtok a tedy i záplavy na jejím toku. V době sucha ji zas dokáží postupně uvolňovat a zachovat tak vláhu pro okolní přírodu a živočišné i rostlinné obyvatele.

V rámci tohoto projektu bylo vybudováno:

100 přehrážek

Stav financování:

386 204 Kč / 386 204

0%

Podrobnější popis projektu ke stažení:

Projekt realizuje:

Podrobné informace:

Projekt Jizersko-ještědského horského spolku plynule navazuje na loni zahájenou nápravu vodního režimu v jedné z nejcennějších částí Jizerských hor, která byla v minulosti necitlivě odvodňována. Jedná se o unikátní lokalitu v Národní přírodní rezervaci Rašeliniště Jizery. I zde byly vybudovány meliorační příkopy, které odvádějí vodu z území a dochází tak k jeho degradaci. Cílem projektu je zpomalení odtoku, zadržení vody v krajině a podpora rašelinných biotopů. Toho bude dosaženo hrazením drenážních příkopů výstavbou dřevěných hrázek v ochranném pásmu Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizery, tak aby se zvýšila a stabilizovala hladina podzemní vody. Ustálený vodní režim umožní opětovné rozšíření vlhkomilných společenstev v území, kde dojde k celkovému zvýšení retence vody a snížení odtoku vody z povodí. Projekt rozšíří síť dříve vybudovaných 360 dřevěných přehrážek, které byly v území instalovány v letech 2011 – 2013 a dnes je vidět jejich pozitivní efekt. A i přehrážky z roku 2022 již plní svoji funkci a je na jejich příkladě vidět rychlý posun k lepšímu v daném území. V předloňském roce zároveň skončil obdobný projekt v Evropsky významné lokalitě Jizerské Smrčiny a i zde se projevuje po krátké době výrazný nárůst půdní vlhkosti. Vše by se mělo stihnout v tomto a příštím roce a samotná realizace musí být provedena velmi citlivě neboť se nacházíme v nejvíce chráněné části tohoto pohoří.


Pokračování realizace celého záměru je závislá na prostředcích, které se nám podaří získat od našich dárců.  Jizersko-ještědskému horskému spolku se podařilo získat na značnou část téměř jeden a čtvrt milionového rozpočtu dotaci z Libereckého kraje, ale stále na naši nadaci zbývá 386 tisíc korun, které jsme se zavázali na realizaci projektu poskytnout. A to je přesně částka, kterou bychom rádi v tomto roce získali. Budeme velice vděčni, rozhodnete-li se nám s financováním projektu pomoci a přispějete tak na záchranu cenných jizerskohorských rašelinišť.

Pomozte nám s obnovou vodního režimu v NPR Rašeliniště Jizery. Děkujeme!

Další projekty: