Nadace Ivana Dejmala

Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2023

Cíle projektu:

Cílem projektu je výsadba převážně buků, dubů a jedlí do místních lesů s cílem zlepšit jejich věkovou i druhovou skladbu. Nezbytnou součástí projektu je i ochrana sazenic před zvěří. I díky příspěvkům našich dárců se za posledních devět let podařilo v Jizerských horách a na Liberecku vysázet 325 568 sazenic převážně buků, dubů nebo jedlí, na které naše nadace přispěla částkou přesahující 5,5 miliónu korun. V naší snaze budeme pokračovat i v letošním roce.

V rámci tohoto projektu bude vysazeno např.:

37 900 buků

5 425 jedlí

4 500 smrků

1 000 dubů

Stav financování:

1 064 740 Kč / 1 930 623 Kč

0%

Podrobnější popis projektu ke stažení:

Podrobné informace:

Po dlouhém období pěstování stejnověkých monokulturních převážně smrkových lesních porostů za významného použití holosečného způsobu obhospodařování dochází v posledních letech k opětovnému návratu využívání šetrnějšího způsobů hospodaření. Již od našeho vzniku podporujeme druhově rozmanité lesní porosty, které jsou nezbytné pro dlouhodobě stabilnější, přirozenější a zdravější lesy, které zároveň zvyšují retenci vody v krajině. Spojili jsme se s odborným lesním hospodářem Ing. Janem Dudou, který se stará o obecní, církevní i soukromé lesy v okolí Liberce a hospodaří v nich nepasečným způsobem s cílem vnést do porostů vyšší zastoupení jedlí a listnatých stromů. Proběhlo vytipování pozemků pro výsadby a vhodných druhů dřevin, během jara budou tyto sazenice objednány a dle potřeby budou vyzvednuty ze školek. Proběhne výstavba nových a renovace starších oplocenek, které budou chránit jedle a duby před poškozením zvěří. Následně budou sazenice pod odborným dohledem dle klimatických podmínek vysazovány během podzimu letošního roku a v dalších letech bude probíhat následná péče např. i formou ožínání, nátěry repelenty či pravidelnou opravou oplocenek.


Realizace celého projektu je závislá na finančních prostředcích, které se nám podaří získat od našich dárců. Celkový rozpočet projektu činí v letošním roce 1 930 623,- Kč, z čehož naše nadace uhradí nákup i výsadbu 50 005 sazenic a náklady na jejich ochranu před zvěří, dále pak opravu některých starších oplocenek a výměnu sloupů za opakovaně použitelné kovové. Budeme vděčni, pokud snám s tím pomůžete a na projekt přispějete.

Mapa výsadeb:

Tyto stromy budou vysazeny i díky grantovému programu ŠKODA stromky.

Pomozte nám zvýšit druhovou rozmanitost našich lesů. Děkujeme!

Další projekty: