Nadace Ivana Dejmala

Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku 2015-2016

Cíle projektu:

Ve spolupráci s devíti obcemi se podařilo zrealizovat výsadby více jak dvaceti sedmi tisíc sazenic buků, dubů a jedlí. Projekt pomohl posílit druhovou rozmanitost lesa, která je nezbytná pro jeho dlouhodobou, přirozenou a zdravou existenci.

Tento projekt byl úspěšně dokončen.

Stav financování:

221 312 Kč / 221 312 Kč

0%

Podrobnější popis projektu ke stažení:

Podrobné informace:

Projekt zvýšení stability lesních porostů na Liberecku se podařilo úspěšně zrealizovat v letech 2015-2016. Nadace na něj vynaložila celkem 221 312,- Kč a samotné obce, na jejichž pozemcích výsadby proběhly, do projektu vložily částku přesahující 650 000,- Kč. V prvé řadě byly odborným lesním hospodářem Janem Dudou vytipovány lokality, které jsou pro výsadby nejvhodnější. S obcemi, jakožto vlastníky pozemků, se domluvilo, že z našich prostředků bude hrazen nákup samotných sazenic a na náklady obcí bude provedena ochrana stromků před zvěří a to převážně oplocenkami, dále pak realizaci samotných výsadeb včetně následné ochrany. Vytipované druhy sazenic byly pod odborným dohledem vysázeny a byla provedena nezbytná opatření, aby nedošlo k jejich poškození. Část výsadeb zrealizovali i brigádníci z řad firemních dobrovolníků. Podařilo se vysázet 27 330 kusů tzv. melioračních a zpevňujících dřevin jako jsou duby, buky nebo jedle, které zvyšují biodiverzitu lesa, tedy navýšení druhové skladby. Ta je nezbytná pro dlouhodobě stabilnější lesní porosty. Jednalo se převážně o tzv. podsadby, které směřují ke vzniku prostorově (horizontálně) strukturovanému lesu. To znamená, že zde vzniká les vícepatrový. Takové lesy jsou odolnější, zejména proti poškození větrem. Tyto dřeviny (zvláště jedle) vyžadují dlouhodobou a nákladnou ochranu proti poškození zvěří a bylo nezbytné kolem nich vybudovat dostatečně stabilní oplocenky. U buků zase bylo potřebné provádět opakované nátěry repelenty. V zemi je tak i díky příspěvkům našich dárců 12 480 buků, 3 650 dubů a 11 200 jedlí.