Projekt Obnovy EVL Jizerské smrčiny v roce 2020

V roce 2020 jsme pokračovali v dlouhodobém projektu Obnovy evropsky významné lokality Jizerské smrčiny, který má za cíl záchranu místních rašelinišť a revitalizaci zdejších lesů. Díky vybudovaným přehrážkám v původních melioračních příkopech nebudou již tato cenná území necitlivě odvodňována a v dobách dešťů budou lépe zadržovat vodu, kterou naopak v sušších obdobích budou postupně uvolňovat. Díky výsadbě sazenic původních dřevin se zase stávají místní lesy druhově rozmanitější a stabilnější.

8750 sazenic

40 přehrážek

Projekt realizuje Jizersko-ještědský horský spolek, který na něj získal dotaci z evropských fondů ve výši 2 miliony korun a naše nadace hradí spolufinancování ve výši 562 364,- Kč. V letošním roce jsme vynaložili na tato opatření 185 268,- Kč. Projekt bude dokončen v příštím roce a celkem zde vznikne 60 přehrážek a vysázeno bude 14 100 nových stromků. Stromky se musí navíc chránit před přemnoženou spárkatou zvěří oplocenkami, individuálními ochranami nebo repelenty. Díky našim dárcům vracíme lesům Jizerských hor jejich přirozenou, zdravou podobu a zároveň pomáháme se zadržením vody v místních cenných rašeliništích. Celý projekt se realizuje v přírodně unikátních podmáčených smrčinách v samém srdci Jizerských hor. Budu rád, pokud nám v příštím roce finančně pomůžete, abychom mohli zdárně pokračovat ve snaze navracet přírodě její přirozenou tvář a funkci.