Podpora ekologické výchovy v roce 2020

Projekt ekologické výchovy dětí jsme vyhlásili již poosmnácté a i v letošním roce pomohl celé řadě škol a organizací pracující s mládeží s jejich aktivitami. Jsme přesvědčeni, že kladný vztah k životnímu prostředí je nezbytnou součástí její ochrany a prostředky věnované na vzdělávání dětí v této věci se přírodě mnohonásobně vrátí. Z tohoto důvodu jsme v prosinci loňského roku vyhlásili grantový program zaměřený na ekologicko-výchovné projekty organizací pracující s mládeží.

154 492 Kč

11  projektů

Do uzávěrky dorazilo celkem 28 projektů, ze kterých vybíral poradní sbor složený z odborníků na ekologickou výchovu ty nejlepší. Po pečlivém zvážení doporučil 11 z nich a správní rada následně schválila podporu v celkové výši 154 492,- Kč. Jedna z organizací kvůli koronavirovým opatřením projekt stáhla a podpořeno bylo 10 organizací celkovou částkou 142 292,- Kč. V průběhu celého roku byly projekty postupně realizovány a můžeme konstatovat, že všechny dopadly úspěšně. Všichni příjemci podpory v současné době dokládají závěrečná vyúčtování a v nadaci kontrolujeme, zda byly prostředky vynaloženy efektivně.

I díky příspěvku našich dárců byla realizována celá řada aktivit dětí a mládeže zaměřená a ekologickou výchovu. Podařilo se například uspořádat několik poznávacích pobytů přímo v Jizerských horách, proběhly výzkumné projekty zaměřené na poznávání přírody a nezbytnosti její ochrany. Pomohli jsme i školám s vybudováním edukativních prvků na školních zahradách nebo pomůcek na její zkoumání dětmi. Zajímavé byly též aktivity zaměřené na práci školních kolektivů v terénu, kdy se zapojovaly do praktické ochrany přírody. Cílem bylo ozkoušet si teoretické znalosti v praxi a realizovat co nejvíce aktivit přímo v terénu.

Závěrem je možné konstatovat, že grantový program má jednoznačně pozitivní přínos pro školy i organizace pracující s mládeží a již nyní připravujeme vyhlášení dalšího ročníku. Bez finanční pomoci našich dárců by byl celý projekt jen velice obtížně realizovatelný.