Projekt Zvýšení stability lesních porostů v roce 2020

V roce 2020 jsme pokračovali v dlouhodobém projektu Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku, tedy výsadeb sazenic převážně buků, dubů a jedlí, díky kterým se stávají místní lesy druhově rozmanitější a stabilnější. V těchto lesích se hospodaří nepasečným a tedy dlouhodobě udržitelným způsobem.

3 150 jedlí

15 800 buků

300 modřínů

2 100 dubů

Spolupracujeme na něm s odborným lesním hospodářem Ing. Janem Dudou, který počátkem roku vytipoval vhodné pozemky obcí, následně došlo k nákupu samotných sazenic a jejich vysazení do připravených oplocenek, kterých je přes 1,7 km. Ty jsou v dnešní době kvůli přemnožené zvěři zcela nezbytné, aby se zabránilo poškození malých stromků. Buky, které se sázejí mimo oplocenky, je zase nezbytné natřít repelenty. Vše se zdárně podařilo a za tento rok je v zemi 21 350 sazenic, konkrétně 15 800 buků, 3 150 jedlí, 2 100 dubů a 300 modřínů. Celkové náklady projektu byly v tomto roce přes 737 tisíc korun, na čemž se naše nadace podílela částkou 493 117,- Kč. Zbytek hradily samotné obce, které zajistí i dlouhodobou udržitelnost projektu. Ta spočívá v pokračování ožínání sazenic, kontrole a opravě oplocenek a případně náhradě poškozených stromků. Díky našim dárcům  jsou tak lesy na Liberecku opět o něco druhově rozmanitější, zdravější, přirozenější a stabilnější. V celém projektu chceme pokračovat i v příštím roce a budu rád, pokud nám s tím finančně pomůžete.