Nadace Ivana Dejmala

Zaslání finančního daru

Již od roku 1993 chráníme a obnovujeme přírodní prostředí a motivujeme k tomu i širokou veřejnost. Podpořili jsme stovky menších i větších projektů částkou přesahující 27 mil. korun. V současné době se zaměřujeme na nápravu vodního režimu v krajině, obnovu stabilních lesních ekosystémů a ochranu cenných přírodních lokalit. Bez pomoci dárců, kteří naší práci věří, bychom těchto cílů dosahovali jen stěží. Budeme velice rádi, přidáte-li se mezi ně i Vy a pomůžete nám tak v naší činnosti. Věříme, že Vaši důvěru nezklameme. Vybrat si můžete i konkrétní projekt, kam budou Vámi darované prostředky směrovány. Po vyplnění a odeslání formuláře Vám zašleme všechny potřebné informace emailem.

Dokončit 0%
1 Stránka 1 2 Stránka 2

 

Výše a forma příspěvku


Účel příspěvku
Činnost nadace
Projekt
VYBERTE PROJEKT*
Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2022
Záchrana Sedmihorských mokřadů
Podpora národních parků v Africe
Zachraňme populaci tetřívka v Jizerských horách
Ekologická výchova dětí v Libereckém kraji
Četnost platby na činnost nadace
Jednorázový příspěvek
Měsíční příspěvek
Roční příspěvek
Četnost platby na projekt
Jednorázový příspěvek
Částka*
Jiná částka*
Zpět Další