Nadace Ivana Dejmala

Kde pomáháme

Nadace Ivana Dejmala obnovuje a chrání přírodní a krajinné prostředí

V současné době se intenzivně věnujeme například nápravě vodního režimu v krajině, obnově stabilních lesních ekosystémů, zvyšování biodiverzity lesa, ochraně cenných přírodních lokalit, obnově kvalitní návštěvnické infrastruktury nebo zachovávání harmonické krajiny. Spolupracujeme s organizacemi i jednotlivci, zajišťujeme nezbytné finanční prostředky na jednotlivé akce, iniciujeme nové projekty a realizujeme opatření, která jsou v souladu s naším posláním. Podařilo se nám v posledních letech dokončit řadu projektů, které mají pozitivní dopad na přírodní a krajinné prostředí a na dalších intenzivně pracujeme.

Aktuální projekty, na kterých úzce spolupracujeme

Stav financování:
1 458 600 Kč / 1 626 091 Kč

0%

Cílem projektu je výsadba převážně buků, dubů a jedlí do místních lesů s cílem zlepšit jejich věkovou i druhovou skladbu. Nezbytnou součástí projektu je i ochrana sazenic před zvěří. I díky příspěvkům našich dárců se za posledních sedm let podařilo v Jizerských horách a na Liberecku vysázet 184 418 nových sazenic, na které naše nadace přispěla částkou přesahující 3,6 miliónu korun.

V celé České republice žije tetřívek obecný už jen ve třech lokalitách v celkovém počtu kolem 440 jedinců a jejich stavy neustále klesají. V samotných Jizerských horách se podle posledního sčítání vyskytovalo pouhých 60 kohoutků a slepiček. Pokud nic neuděláme, tetřívek vyhyne. Pomozte nám s jeho záchranou.

Stav financování:
532 364 Kč / 532 364 Kč

0%

Cílem projektu je vrátit lesům Jizerských hor jejich přirozenou a zdravou podobu a zároveň pomoci se zadržením vody v místních cenných rašeliništích. Projekt, který realizuje Jizersko-ještědský horský spolek, pomáhá přírodně unikátním podmáčeným smrčinám v samém srdci Jizerských hor. Dojde k výsadbám více jak 14 tisíc geneticky původních sazenic stromů a díky vybudováním 60 přehrážek se podaří obnovit i unikátní rašeliniště, která jsou v současné době ohrožena vysycháním.

Stav financování:
177 537 Kč / 368 160 Kč

0%

Mezi obcemi Turnov, Pelešany a Karlovice v CHKO Český ráj se nachází jedinečná lokalita, která byla v minulosti poškozena činností člověka necitlivým odvodňováním. I přes tyto zásahy je území nadále podmáčené a pro hospodářskou nebo stavební činnost nevyužitelné. Šrámy v podobě melioračních trubek a příkopů zde však zůstaly zachovány a bez pomoci člověka se v dohledné době přírodní stav nenavrátí. Naším cílem je ochrana přirozeného vodního režimu krajiny a zachování mokřadů jako cenného ekosystému – voda je to nejcennější, co v přírodě máme.

Nevybrali jste si v námi aktuálně podporovaných projektech?

Nevadí, pokud chcete finančně podpořit práci nadace, tak si můžete vybrat jeden z produktů v našem eshopu. Či zaslat peněžitý dar přímo na účet nadace.

Stav financování:
126 100 Kč / 155 000 Kč

0%

Každým rokem pomáháme posílit ekologické povědomí a osvětu dětí i mládeže na školách a v organizacích pracujících s mládeží, která je nezbytná pro další pozitivní vztah k přírodě jako celku. Projekty ekologické výchovy zavedou děti do přírody a v praxi jim ukáží, proč je důležité ji chránit.

Dokončené projekty

Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2020

Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2020

Cílem projektu byla výsadba převážně buků, dubů a jedlí do místních lesů s cílem zlepšit jejich věkovou i druhovou skladbu. Nezbytnou součástí projektu byla i ochrana sazenic před zvěří. I díky příspěvkům našic...
Detail projektu
Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2019

Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2019

Na pozemcích 8 obcí byly vytipovány vhodné lokality, kde bude vysázeno dvacet tisíc sazenic buků, dubů a jedlí. Projekt pomůže posílit druhovou rozmanitost lesa, která je nezbytná pro jeho dlouhodobou, přirozen...
Detail projektu
Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2018

Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2018

Na pozemcích 10 obcí byly vytipovány vhodné lokality, kde bude vysázeno přes třináct tisíc sazenic jedlí. Projekt pomůže posílit druhovou rozmanitost lesa, která je nezbytná pro jeho dlouhodobou, přirozenou a z...
Detail projektu
Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2017

Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2017

Ve spolupráci s 8 obcemi bylo na jejich pozemcích vysázeno přes devatenáct tisíc sazenic jedlí a buků. Projekt pomohl posílit druhovou rozmanitost lesa, která je nezbytná pro jeho dlouhodobou, přirozenou a zdra...
Detail projektu

Všechny podpořené žádosti naleznete ve výročních zprávách.