Nadace Ivana Dejmala

Obnova návštěvnické infrastruktury v NPR Jizerskohorské bučiny

Cíle projektu:

Na dvou turistických stezkách vedoucích přes Poledník a údolím Bílého Štolpichu byly díky Jizersko-ještědskému horskému spolku vybudovány povalkové chodníky, obnoveny svodnice pro vodu či opraveny kamenné i dřevěné stupně. Došlo i k přírodě šetrným úpravám povrchů cest, tak aby mohly opětovně sloužit všem návštěvníkům Jizerských hor.

Tento projekt byl úspěšně dokončen.

Stav financování:

201 860 Kč / 201 860 Kč

0%

Podrobnější popis projektu ke stažení:

Podrobné informace:

Jizerské hory jsou pro své krásné a rozmanité přírodní prostředí vyhledávaným cílem českých, ale i zahraničních turistů. Je potřebné hledat vyvážený přístup mezi ochrannou krajiny a rekreačního využití. A právě kvalitní a udržovaná návštěvnická infrastruktura pomáhá, aby oba zájmy dokázaly vedle sebe existovat v souladu. Projekt Obnovy návštěvnické infrastruktury v Národní přírodní rezervaci Jizerskohorské bučiny se věnoval této cenné přírodní lokalitě. Turistické stezky zde byly již na řadě míst poškozené, podmáčené a pro návštěvníky hor nebezpečné. Tvořily se nové, nechtěné alternativní stezky a docházelo tak k poškozování přírody. Rozhodli jsme se spolupracovat s Jizersko-ještědským horským spolkem, který byl investorem celého záměru neboť se mu podařilo získat většinu prostředků z fondů EU. Naše nadace zajistila finanční prostředky ve výši zhruba 200 000,- Kč na nezbytné spolufinancování projektu, jehož celkový rozpočet byl cca 1,3 mil. Kč. Vše bylo pečlivě konzultováno se Správou CHKO a Lesy ČR. Obnova a vylepšení zázemí pro turisty v délce přibližně 2,3 km byla nezbytná pro jejich spokojenost a bezpečnost, ale zároveň přispěla i potřebám ochrany přírody Jizerských hor.