Výstava Zaostřeno na Jizerky se představí v ambitu Lorety v Rumburku

Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu Zaostřeno na Jizerky. K vidění je soubor fotek Jizerských hor vybraných odbornou porotou ze soutěžních snímků, které zaslali účastníci fotosoutěže Zaostřeno na Jizerky. Ta se konala již po jedenácté a Jizerské hory se Vám opět představí ve své plné kráse, tak jak je zachytily objektivy soutěžících fotografů. Jednu fotografii na výstavu vybrali ještě čtenáři Libereckého deníku v letním internetovém hlasování. Výstava bude v prostorách ambitu Lorety v Rumburku k vidění od 3. do 30. 8. 2022 v době otvíracích hodin. ​Výstava je sestavena z loňského ročníku fotosoutěže, výsledky letošního se Vám představí koncem září tohoto roku.


Ze třinácti nejkrásnějších vystavených fotografií sestavila nadace benefiční kalendář Zaostřeno na Jizerky 2022. Výtěžek z jeho prodeje putuje na projekty pomáhající Jizerským horám. Ať už to jsou projekty napomáhající zadržování vody v cenných rašeliništích v samém srdci tohoto pohoří, obnova návštěvnické infrastruktury, výsadba tisíců původních a druhově rozmanitých sazenic stromků či rybím přechodem na toku Smědé.

Výstava má za cíl ukázat Jizerské hory, které sice nejsou svou rozlohou největší, ale za to nabízejí spoustu unikátních pohledů, kontrastů i fenoménů. Od dechberoucích vyhlídek na samých vrcholcích hor, přes tajemná rašeliniště či přírodně cenné a rozsáhlé Jizerskohorské bučiny až po rozmanité zástupce flóry a fauny. Součástí pohoří jsou také stopy lidského a dlouhodobého působení, někde zasazené do krajiny tak, jako by tam vždy patřily. Jizerky jsou plné legend, příběhů a pověstí, které se váží k řadě míst a neodmyslitelně tak doprovází toto pohoří. Vše zmíněné v nějaké podobě na výstavě naleznete.

Plakát k výstavě