Výroční zpráva za rok 2021

Dovolte, abychom Vám opět po roce představili výsledky naší práce a projekty, které jsme mohli podpořit i díky našim dárcům. Vše podstatné, co se v roce 2021 u nás událo, jsme sepsali do výroční zprávy, kterou Vám nyní předkládáme. Naši pozornost zaměřujeme v posledních letech na zvyšování biodiverzity v naší krajině a na nápravu vodního režimu přírodě blízkými opatřeními. Stále se zaměřujeme na Jizerské hory, které považujeme za naší srdeční záležitost, ale podporujeme i projekty v rámci celé České republiky. Za 29 let naší existence jsme podpořili stovky projektů, které pomáhají přírodě a krajině, ve které žijeme.

        

Konkrétně jsme pomohli například s výsadbou sedmdesáti tisíc sazenic převážně buků, dubů a jedlí do lesů na Liberecku. Zároveň jsme pokračovali ve financování záchrany Sedmihorských mokřadů, kde vzniklo v přírodně cenné lokalitě 14 nových tůní a podařilo se zastavit odvodňování místní krajiny. V samém srdci Jizerských hor jsme podpořili obnovu evropsky významné lokality Jizerské smrčiny, kde bylo vysázeno přes čtrnáct tisíc sazenic původních dřevin a vybudováno 60 přehrážek, které zadržují vodu v unikátních rašeliništích. Samozřejmě jsme pokračovali v podpoře ekologické výchovy dětí, pomáhali jsme dalším konkrétním ochranářským opatřením, výzkumným projektům či publikační činnosti. Nic z toho by však nebylo možné bez štědré podpory našich dárců.


Nezapomínáme však ani na důležitou práci s veřejností. Již podvanácté jsme vydali benefiční kalendář Zaostřeno na Jizerky, kde ukazujeme prostřednictvím fotografů krásy Jizerských hor a zároveň výtěžek z jeho prodeje putuje na jejich obnovu. Dovolili jsme si v něm poděkovat i našim dárcům. Činíme tak rádi a s hrdostí. Budeme vděčni, pokud se mezi ně zařadíte též. V poslední době se mimo jiné zaměřujeme na osvětovou kampaň na ochranu tetřívků, kteří jsou majestátní dominantou Jizerských hor, bohužel však značně mizející. Snažíme se ukázat, že k přírodě je potřeba se chovat s jistým respektem, aby tu zůstala zachovaná i pro příští generace.


Nejen o těchto našich činech vypovídá předložená výroční zpráva a dokládá, že přijaté dary využíváme účelně. Ostatně všechny putovaly přímo na ochranu přírody a náš provoz financujeme z jiných zdrojů. Budeme velmi rádi a vděčni, pokud nám svou přízeň zachováte a podpoříte naše projekty i finančně. Můžete tak kdykoliv učinit přes naše webové stránky, zasláním daru na náš účet či se na nás obrátit telefonicky nebo emailem.


Věřím, že společně sdílíme smysl pro ochranu přírody a vnímáme potřebu se o ni starat. Za naší nadaci mohu slíbit, že v tom nepolevíme. Dnešní doba totiž ukazuje, že před námi stojí nejedna výzva v podobě čím dál extrémnějších projevů klimatu. Děkuji za čas, který jste věnovali naší výroční zprávě a bude-li Vás cokoliv zajímat, můžete se na nás kdykoliv obrátit.

Výroční zpráva 2021 ke stažení