Další ročník fotosoutěže Zaostřeno na Jizerky byl vyhlášen

Jedenáctý ročník populární fotografické soutěže Zaostřeno na Jizerky vyhlásila v těchto dnech Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody. Přihlásit se může každý s až 4 snímky Jizerských hor. Zaslat je musí nadaci emailem (info@nadaceivanadejmala.cz) a zároveň vyvolané poštou (Matoušova 453/21, 460 01 Liberec 3). Uzávěrka je v pátek 4. června. Z došlých fotografií vybere odborná porota 13 nejzdařilejších, ze kterých sestaví benefiční kalendář Zaostřeno na Jizerky 2022. Na autory takto oceněných snímků čekají hodnotné ceny od společnosti Canon. Výtěžek z prodeje kalendářů věnuje nadce na projekty pomáhající Jizerským horám. Z širšího výběru vznikne putovní výstava, která bude k vidění po celý rok ve vybraných obcích nejen Libereckého kraje. Podrobnější informace včetně kompletních pravidel naleznete na internetových stránkách nadace www.nadaceivanadejmala.cz.

„Mám velikou radost, že můžeme v tradici fotosoutěže pokračovat i letos. Naším cílem je nejen ukázat krásy Jizerek, ale zároveň jim pomoci a poukázat na nutnost jejich ochrany,“ říká Ondřej Petrovský, ředitel nadace. Krom poroty vybere do výstavní kolekce jeden snímek i široká veřejnost, která o něm bude hlasovat po celou dobu letních prázdnin na internetových stránkách Libereckého deníku. Vyhlášení výsledků fotosoutěže a představení kalendáře Zaostřeno na Jizerky 2022 proběhne v rámci podzimní vernisáže výstavy. Zde nadace věnuje každému účastníkovi jeden jeho výtisk a zahájí i prodej široké veřejnosti.


Snímky je potřebné zaslat jak elektronicky, tak i vyvolané s velikostí delší strany minimálně 28 cm. Pro otištění v kalendáři musí být snímky orientované na šířku. „V průběhu předchozích deseti ročníků jsme vydali třináct a půl tisíce kalendářů a i když jsme loni náklad navýšili, všech 1 800 kusů jsme rozprodali prakticky do posledního. Věřím, že i letos dělají doma či v práci lidem radost, ale hlavně jsem rád, že získané peníze pomáhají Jizerským horám,“ vysvětluje Petrovský. Výtěžek z jejich prodeje pomůže v letošním roce s projektem obnovy evropsky významné lokality Jizerské smrčiny, který realizuje Jizersko-ještědský horský spolek a jehož cílem je záchrana cenných rašelinišť v samém srdci tohoto pohoří a zároveň zlepšení druhové skladby místních lesů. V minulosti peníze pomohly například s obnovou návštěvnické infrastruktury, zprůchodnění části toku řeky Smědé nebo s výsadbou tisíců stromů do Jizerských hor.


Nadace vyhlašuje fotografickou soutěž Zaostřeno na Jizerky již od roku 2011 a každým rokem dorazí kolem dvou set snímků od přibližně 50 autorů. Krom fotografů z České republiky se pravidelně hlásí i ti z polské strany Jizerských hor. „Každým rokem se těším na nové fotografie, které do soutěže přicházejí. Jejich autoři mě i po těch letech dokáží překvapit pohledem na zcela nová místa nebo pořídit nějaký netradiční snímek i notoricky známé lokality. Ukazuje mi to, že toto malé, ale krásné pohoří nabízí opravdu nekonečnou přírodní podívanou. S o to větší péčí bychom ji měli chránit. Věřím, že i naše fotosoutěž k tomu nějakou měrou napomáhá“ uzavírá Petrovský.


Stránky fotosoutěže s podrobnostmi: https://www.nadaceivanadejmala.cz/zaostreno-na-jizerky

Tisková zpráva
Vyhlášení fotosoutěže
Podrobná pravidla
Vyhlášení fotosoutěže (PL)