Cenu Ivana Dejmala převzala bioložka Anežka Bartošová

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody a Společnost pro krajinu ocenily v letošním roce bioložku a přírodovědkyni Anežku Bartošovou Cenou Ivana Dejmala za mimořádný počin při ochraně přírody související s ochranou lužních lesů, místní krajiny a připravovanou chráněnou krajinnou oblastí Soutok. Zvláštní cena pak byla udělena i Kláře Rothscheinové a Marii Baránková, které přispěly rovněž zásadním dílem k otevřené a férové diskusi o potřebě zvýšené a racionální ochrany místní unikátní přírody a lesů. Cenu předali předseda Společnosti pro krajinu Ing. arch. Ivan Plicka a člen dozorčí rady spolupořádající Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody doc. Miroslav Šulc. Oceněné laureátky společně vysadily dub letní, který bude dominovat nově vysazenému stromořadí.​

Kateřina Dejmalová ze Společnosti pro krajinu k ocenění dodává: „Usilovná snaha laureátky o lepší ochranu unikátní lužní krajiny si ocenění jednoznačně zaslouží. Svoji dobrovolnou aktivitou dokázala, že místní občané o ochranu zdejší přírody stojí, její petice nasbírala přes 14 tisíc podpisů. Vznik uvažované chráněné krajinné oblasti Soutok sice není ještě úplně jistý, ale je na dobré cestě i díky aktivitě této výjimečné dámy, která napomohla otevřít prostor pro potřebnou diskusi. Jsem ráda, že letošní cena je doplněna o dvě zvláštní ceny pro dvě další osobnosti, které rovněž napomohly reálné šanci na kvalitnější ochranu soutoku Moravy a Dyje. Ivan takové přístupy velmi vítal, a proto jsem přesvědčená, že jsou ocenění v dobrých rukou“.


Soutok Moravy a Dyje je největším komplexem lužních lesů ve střední Evropě. Síť slepých říčních ramen, meandrů, mokřadů, tůní a vlhkých luk se solitérními prastarými duby a lesy s mimořádně rozmanitou přírodou je ostrovem života v jinak intenzivně obhospodařované krajině“ zdůraznil zástupce nadace Miroslav Šulc a dodal: „Jedná se o naprosto klíčové území, které zatím postrádá odpovídající legislativní ochranu. Pokud se podaří CHKO Soutok vyhlásit a to i díky podpoře místních občanů, bude odstraněn bezesporu největší dluh české státní ochrany přírody. Letos udělujeme již osmou cenu Ivana Dejmala“ říká Šulc.


Považujeme za důležité upozornit na konkrétní počiny týkající se krajiny a na jejich příkladě ukázat, jak i jednotlivec může svojí aktivitou pozitivně ovlivňovat prostředí, ve kterém žijeme. Cena Ivana Dejmala je jak čestným uznáním pro samotného laureáta, tak zároveň připomínkou zakladatele naší společnosti Ivana Dejmala. A byl to také on, kdo zodpovědný přístup ke krajině vždy vnímal jako nesmírně důležité téma, kterému je třeba věnovat řádnou pozornost,“ doplňuje Ivan Plicka, předseda spolupořádající Společnosti pro krajinu.


Ivan Dejmal ekolog, urbanista, ministr životního prostředí, navrhovatel zásadní ekologické legislativy, byl celý život iniciátorem a vůdčím duchem mnoha ekologických hnutí a aktivit. Byl zásadním organizátorem a ideovým vůdcem čtyř ročníků konference Tvář naší země – krajina domova. Tyto konference si vytkly za cíl poskytnout prostor, v němž se mohli setkat a vzájemně vyslechnout všichni, kteří se svou životní orientací nebo profesním zájmem tak či onak vztahují ke krajině. Cena Ivana Dejmala navazuje na toto základní poslání konference. Uděluje se jednou za dva roky jako čestné vyznamenání oceňující mimořádný pozitivní počin související s přírodou.


Předchozí laureáti Ceny Ivana Dejmala:

  • 2009 - novinář Čestmír Klos, který byl nominován za své celoživotní dílo v propagaci tématu krajiny a šíření myšlenek zlepšujících věci veřejné.
  • 2011 - Vladimír Buřt, místostarosta města Horní Jiřetín a neúnavný odpůrce prolomení limitů těžby v Podkrušnohoří.
  • 2013 - Dagmar Kjučuková, místostarostka šumavské obce Zdíkov, vůdčí duch Okrašlovacího spolku Zdíkovska, jenž se kromě péče o Zdíkov a šumavskou přírodu a krajinu věnuje i ochranářským aktivitám.
  • 2015 - Martin Říha, architekt a urbanista, který je příkladem korektního, o odbornost se opírajícího profesionála, působícího ve veřejné správě, usilujícího o nalezení řešení, splňujících kritéria udržitelného rozvoje území.
  • 2017 - Miloslav Nevrlý, který je znám nejen jako vynikající přírodovědec, ale také jako vlastivědný badatel a excelentní popularizátor přírody a historie Jizerských hor.
  • 2019 – Lubor Křížek, arborista a ornitolog cenu obdržel za svou dlouhodobou a příkladnou činnost v oblasti nakládání s vodou v krajině.
  • 2021 – Petr Orel, vedoucí záchranné stanice v Bartošovicích, který stojí za projektem návratu orla skalního do České republiky.
Tisková zpráva

Více o iniciativě Anežky Bartošové zde: https://www.zachranmesoutok.cz/