Na pomoc přírodě jsme v roce 2023 věnovali 3 milióny korun

Konec roku se nezadržitelně blíží a tak přichází příležitost všechny naše příznivce informovat, co se nám v letošním roce povedlo a jak jsme využili darů, za které ještě jednou velice děkujeme. Peníze na projekty se nám scházely od mnoha štědrých dárců a i díky tomu jsme nakonec projektům zlepšující životní prostředí kolem nás pomohli částkou 3 milióny korun. Zaměřili jsme se nejen na výsadbu druhově rozmanitých lesů, ale také na projekty pomáhající se zadržováním vody v krajině, pokračovali jsme i s podporou ekologické výchovy dětí či kampaní na záchranu tetřívka v Jizerských horách. Pomáháme na mnoha dalších místech a snažíme se pro další generace zachovat přírodu v co nejlepším stavu. Lépe než tisíce slov Vám naši činnost představíme ve videu, které jsme si pro Vás z letošní činnosti připravili, podívejte se sami.​

50 005 sazenic stromů pro druhově i věkově rozmanité lesy

82 přehrážek pro lepší zadržování vody v cenných rašeliništích​

17 dětských kolektivů zažilo ekologicko výchovné vzdělávání

Obnova rašeliniště, výsadby lesů, ekologická výchova dětí…

Dary, které jsme v letošním roce obdrželi pomáhaly s konkrétními projekty. Jedním z nich byla obnova rašeliniště v Národní přírodní rezervaci Rašeliniště Jizery. Tato lokalita byla v minulosti necitlivě odvodňována a cenné území tím dlouhodobě trpělo. Již před časem začal Jizersko-ještědský horský spolek v těchto místech budovat dřevěné přehrážky, které odtoku vody zabraňují. Letos se jich podařilo vybudovat 82. Pokračovali jsem i ve výsadbách druhově a věkově rozmanitých lesů. I díky našim dárcům je za letošní rok v zemi přes 50 tisíc nových stromků. Lesy budou díky tomu stabilnější, přirozenější, zdravější a zároveň zvýší retenci vody v krajině. Za neméně důležitou považujeme i podporu ekologické výchovy nejmladší generace. Podpořili jsme téměř dvě desítky škol a organizací pracující s mládeží v jejich ekologicko výchovných aktivitách. Projektů, které jsme díky našim dárcům mohli podpořit, bylo však mnohem více. Děkujeme všem, kteří nám s tím pomohli a budeme rádi, pokud se zapojíte též.

Přírodě pomáháme již 30 let

Letos jsme oslavili kulaté výročí. Před třiceti lety zažily Jizerské hory ekologickou katastrofu nebývalých rozměrů. Více než sto kilometrů čtverečných náhorní plošiny bylo po imisní a kůrovcové kalamitě velkoplošně odlesněno. Právě proto byla v roce 1993 založena naše Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, jejíž tehdejší název odpovídal stavu pohoří, které potřebovalo dobrý plán, oddané ochranáře a mnoho peněz. Díky naší nadaci se podařilo sehnat první finance na nápravu nebývalé katastrofy, která hory postihla. Brzy naši snahu podpořily osobnosti, firmy i zahraniční nadace miliónovými částkami a obnova Jizerských hor mohla začít. Dnes už se hory zelenají, 30 let starý pohled na zubožené lesy je minulostí, ale vyhráno ještě zdaleka není. Zvláště v kontextu globální změny klimatu, která doléhá na lidi i přírodu a předkládá nám nové výzvy. Co se nám za těch 30 let povedlo, si můžete přečíst v této brožuře.​

Závěrem bychom chtěli ještě jednou poděkovat za Vaši přízeň. Ochraně přírody se budeme věnovat i v příštím roce a budeme vděčni, pokud nám s tím pomůžete. Počet obnovených tůní, vysázených stromů, zachráněných rašelinišť či dětí, které prošly ekologickým vzděláváním, záleží i na Vás. Budeme velice rádi, pokud nám svou přízeň zachováte a podpoříte naše projekty pomáhající přírodě. 


Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků, klidný konec roku a šťastný vstup do toho nového.

Hlavní partneři nadace v roce 2023