Podpora národních parků v Africe v roce 2022

Přispěli jsme na provoz a rozvoj proti pytláckých hlídek v národním parku Kasanka a okolní oblasti v Zambii. Konkrétně jsme podpořili částkou 88 172,- Kč (3 500$) platy zaměstnanců národního parku, jejich školení a vybavení v podobě vysílaček, ale i provozní náklady související s jejich činností.

Národní park Kasanka

3 500$

Díky tomu se daří omezovat pytláctví, které je významným ohrožením zdejší populace zvěře. Zásadní byla naše podpora především v době proti covidových opatření, kdy byla výrazně omezena návštěvnost národního parku a tím značně poklesly jeho příjmy. Ale ani v současné době není financování činnosti proti pytláckých hlídek nijak jednoduché. Naše podpora je jednou z mnoha, ale velmi důležitá. Dárců, kteří podpořili tento projekt si velice vážíme. Rozhodně chceme v této naší činnosti pokračovat i v budoucnu neboť vnímáme jako zásadní nutnost národní parky a jejich jedinečnou faunu i flóru ochraňovat. A časem bychom naši podporu ještě rádi rozšířili. Kasanka Trust spravuje národní park Kasanka ve spolupráci se zambijským ministerstvem národních parků a divoké přírody od roku 1989 a má více než 30 let zkušeností s řízením projektů. Díky naší podpoře od roku 2018, která pokračuje do dnes, je organizace schopna založit své stálé proti pytlácké hlídky. Budeme rádi, pokud nás v této činnosti podpoříte finančním darem.