Podpora ekologické výchovy v roce 2022

Vzdělávání dětí je pro nás nesmírně důležité a máme dlouhodobě za cíl podpořit převážně mladou generaci v otázkách životního prostředí, trvalé udržitelnosti a schopnosti přemýšlet ekologicky. Klíčové je pro nás přenést školní praxi „do lesa“ a podnítit školy a organizace pracující s mládeží v praktických ekovýchovných projektech. K tomuto jsme v prosinci loňského roku vyhlásili již podvacáté grantový program, do kterého podávali své projekty školy, školky a dětské spolky.

193 408 Kč

18  projektů

Za přispění odborné komise na ekologickou výchovy jsme vybrali 18 projektů, mezi které jsme po rozhodnutí správní rady rozdělili 193 408,- Kč. Následně jsme s organizacemi uzavřeli smlouvy o nadačním příspěvku a poskytli jsme finance na jednotlivé akce. V průběhu roku probíhala konzultace k projektům, jejich kontrola a v závěru roku pak došlo i na doložení účetních dokladů, díky kterým jsme ověřili, že finance byly využity v souladu se žádostí. Všechny prostředky tak byly využity hospodárně a smysluplně. Díky tomu se opět povedlo zrealizovat například poznávací exkurze do lesa, kde se děti seznámily s tím, co se naučily ve škole, sběr a pozorování přírodnin, úpravy okolí školy pro motýlí louku, výrobu ptačích budek, zbudování biotopu pro hmyz, ochranu cenných přírodních lokalit, ale i sběr odpadků či úpravu školní zahrady na bylinkovou zahrádku. To vše by však nebylo možné bez stále se navyšující podpory našich dárců, díky jejichž příspěvkům jsme letos mohli poskytnout o celých 56 tisíc korun více než v přechozím roce. Program ekologické výchovy dětí v Libereckém kraji má již dlouhodobou tradici a je vidět značný posun co se týče kvality i kvantity projektů. O toto téma je mezi školami i organizacemi pracující s mládeží značný zájem a to vzhledem k aktuálnímu dění ohledně změny klimatu vnímáme dvojnásob pozitivně. Vzdělávat v této oblasti právě mladé lidi považujeme za klíčové a poskytnuté finance se budoucí generaci vrátí v podobě získaných znalostí několikanásobně. V těchto dnech jsme vyhlásili další ročník programu a budeme velmi vděčni, pokud přispějete na jeho pokračování.

Ukázka z podpořených projektů