Podpora ekologické výchovy v roce 2021

Ekologickou výchovu dětí považujeme za nesmírně důležitou aktivitu, kterou se snažíme ukázat nejen mladé generaci, že přírodu je potřeba chránit, pečovat o ni a chovat se k ní s respektem. Zároveň je naším cílem i to, aby si žáci a studenti ozkoušeli získané vědomosti ze školních lavic přímo v terénu. Vyhlášeným grantovým programem ekologické výchovy k tomu školy a organizace pracující s mládeží vedeme již 19 let a výsledky jsou každým rokem patrné.

136 602 Kč

16  projektů

V tomto roce jsme vybírali z 27 projektů a i díky našim dárcům jsme mohli podpořit 16 z nich v celkové výši 136 602,- Kč. Aby byl zaručen výběr těch opravdu nejkvalitnějších, máme k tomuto programu sestaven poradní sbor z řad odborníků na ekologickou výchovu, který dává svá doporučení správní radě, jež o projektech rozhoduje. V průběhu roku pak došlo k realizaci jednotlivých podpořených projektů a postupně jsme sledovali, jak se jim daří. Že byly prostředky vynaloženy účelně pak kontrolujeme pomocí závěrečných vyúčtování i věcným naplněním záměru. Děti tak vyrazily do přírody pomáhat obnovit naučnou stezku, věnovaly se záchraně žab během jejich jarního tahu nebo vysadily ovocný sad. Mohly se však zapojit i do pozorování přírody novými mikroskopy, poznávat ji v nové venkovní učebně, na obnovené školní lesní zahradě nebo se vydat na poznávací exkurzi do Jizerských hor. Vzniklo také několik tůní, míst k třídění odpadu či kompostování. Aktivit vznikla celá řada a já jsem velmi rád, že jsme je mohly i díky našim dárcům podpořit. Pokud nám s tímto projektem chcete pomoci, přispějte, prosím, na jeho pokračování.

Ukázka z podpořených projektů