Nadace Ivana Dejmala

Zaslání finančního daru

Již od roku 1993 chráníme a obnovujeme přírodní prostředí a motivujeme k tomu i širokou veřejnost. Podpořili jsme stovky menších i větších projektů částkou přesahující 30 mil. korun. V současné době se zaměřujeme na nápravu vodního režimu v krajině, obnovu stabilních lesních ekosystémů a ochranu cenných přírodních lokalit. Bez pomoci dárců, kteří naší práci věří, bychom těchto cílů dosahovali jen stěží. Budeme velice rádi, přidáte-li se mezi ně i Vy a pomůžete nám tak v naší činnosti. Věříme, že Vaši důvěru nezklameme. Vybrat si můžete i konkrétní projekt, kam budou Vámi darované prostředky směrovány. Po vyplnění a odeslání formuláře Vám zašleme všechny potřebné informace emailem.

Dokončit 0%
1 Stránka 1 2 Stránka 2

 

Výše a forma příspěvku


Účel příspěvku
Činnost nadace
Projekt
VYBERTE PROJEKT*
Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku
Obnova návštěvnické infrastruktury na NS Tři iseriny
Ekologická výchova dětí v Libereckém kraji
Zachraňme populaci tetřívka v Jizerských horách
Podpora národních parků v Africe
Četnost platby na činnost nadace
Jednorázový příspěvek
Měsíční příspěvek
Roční příspěvek
Četnost platby na projekt
Jednorázový příspěvek
Částka *
Jiná částka *
Zpět Další
Dokončit 50%
1 Stránka 1 2 Stránka 2

 

Kontaktní údaje


Přispívám jako
Fyzická osoba
Právnická osoba
Název firmy *
IČO *
Jméno *
Příjmení *
E-mail *
Ulice, č.p. *
Obec *
PSČ *
Pro vystavení potvrzení o daru prosíme vyplňte adresu trvalého bydlište (ulice, obec, psč). Děkujeme!

Chci obdržet potvrzení o daru

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním výše uvedených údajů za účelem péče o dárce a zařazení do databáze nadace

Informace s platebními údaji včetně variabilního symbolu k provedení platby, či zadání trvalého příkazu, Vám zašleme na uvedený email.

Zpět Další