Nadace Ivana Dejmala

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy Zaostřeno na Jizerky

Kdy: 26.09.2023 od 17:00

Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 26.09.2023 od 17:00 v prostorách libereckého Hotelu Babylon, v Atriu Tropická zahrada (vchod přes hotelovou recepci z ulice Košická).

 

V rámci vernisáže si bude možné zakoupit benefiční kalendář na rok 2024, který byl sestaven z nejlepších vystavených fotografií, a výtěžek z něj věnujeme na ochranu přírody.

 

Výstava potrvá do 29.10.2023 a bude umístěna před kavárnou Královská zahrada.

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody vyhlásila v březnu již třináctý ročník fotografické soutěže Zaostřeno na Jizerky. Do soutěže se mohl přihlásit každý, kdo zaslal papírově i emailem fotografie s tématikou Jizerských hor. Do 2.6.2023, kdy byla uzávěrka, dorazilo 153 snímků od 47 autorů.

Odborná porota bude nyní vybírat 35 fotografií do výstavní kolekce a z 13 nejlepších bude sestaven benefiční kalendář Zaostřeno na Jizerky 2024. Jeden snímek přibude na výstavě i na základě hlasování veřejnosti na stránkách Libereckého deníku.


Vyhlášení výsledků proběhne na slavnostní vernisáži výstavy, která se uskuteční v úterý 26. 9. 2023 od 17:00 v Tropické zahradě Centra Babylon v Liberci. Zde bude představen i kalendář sestavený z nejlepších snímků a autorům takto oceněných fotografií budou předány hodnotné ceny od společnosti Canon.

Ochutnávka z výstavy

Hlasování veřejnosti

Jiří Hardoš

Západ slunce po Špičákem

Po celou dobu letních prázdnin mohli čtenáři Libereckého deníku vybírat fotografii Jizerských hor, která jim přišla nejkrásnější. V internetovém hlasování se postupně v osmi týdenních kolech objevily fotografie, které dorazily do soutěže Zaostřeno na Jizerky. Z každého kola vzešly dva nejlépe hodnocené snímky, které se pak střetly o přízeň veřejnosti ve finálovém čtrnáctidenním hlasování. Zvítězila fotografie jiřího Hardoše s názvem Západ slunce pod Špičákem. Celkem bylo odevzdáno přes 5 000 hlasů. Vítězná fotografie se přidá k těm, které vybrala odborná porota a bude k vidění na výstavě.

Kdo fotografie hodnotil?

František Pelc (nar. 1962) se profesně celý život zabývá ochranou životního prostředí. Vystudoval Univerzitu Karlovu, kde v roce 1986 získal titul doktora přírodních věd. Dlouhodobě se zaměřuje na problematiku obnovy lesů v imisně poškozených pohořích a hledání rovnováhy mezi ochranou přírody, chráněnými územími a hospodářským rozvojem regionů. V roce 1993 založil Nadaci pro záchranu a obnovu Jizerských hor (dnes Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody), kde je předsedou správní rady. Svoje mise v ochraně přírody zahájil vedením Správy Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory (1990-1995), byl ředitelem Správy chráněných krajinných oblastí České republiky (1995-2002) a náměstkem ministra životního prostředí (2007-2009) , nyní je ředitelem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR . Publikoval desítky odborných článků a byl editorem několika strategických dokumentů ochrany přírody. V letech 2002-2006 byl zvolen poslancem Parlamentu ČR, kdy byl za svou práci dvakrát vyhlášen nejzelenějším členem sněmovny.

Břetislav Jansa (nar. 1949), živnostník, ženatý dědeček. Vyučen nástrojařem a formařem. Absolvent lidové konservatoře – obor výtvarná fotografie. 34 let předsedou fotoklubu Safír Turnov a 13 let Kontaktu – sdružení fotografů Euroregionu Nisa. Člen odborné rady pro fotografii v Národním informačním a poradenském středisku pro kulturu (NIPOS) zřízeného Ministerstvem kultury ČR. Pořadatel celoevropské fotografické soutěže ZEMSKÝ RÁJ, zaměřené na ochranu životního prostředí. Člen Svazu českých fotografů a místopředseda České federace fotografického umění. Doposud zorganizoval přes 1000 fotografických výstav u nás i v zahraničí. Externě vyučuje fotografii na SUPŠ a VOŠ v Turnově. Vedle fotografické činnosti nyní aktivně pomáhá (80 % času) při zajišťování provozu 1. turnovské chráněné dílny.

RNDr. Zdeněk Patzelt vystudoval lesnickou školu v Trutnově. V roce 1988 dokončil studia hydrogeologie na Karlově univerzitě v Praze a zaměřil se na matematické modelování v hydrogeologii. V letech 2000 az 2008 byl ředitelem Správy Národního parku České Švýcarsko. Fotografování přírody se věnuje od roku 1975. Během studií jako člen federálního horolezeckého výběru absolvoval řadu výprav po středních velehorách. Za prvovýstupy na Cengallo v Alpách, Koštantau a Dychtau na Kavkaze nebo Malý Kežmarský štít, Javorové štíty a Hrubó v zimních Vysokých Tatrách získal výstupy roku a čestná uznání. Zúčastnil se tří výprav do Jižní Ameriky, kde pořídil fotodokumentaci z Peruánských And a oblasti Machu Picchu, ostrova Bonaire, ve Venezuele pak z pralesů Río Caura (přítok Orinoka) a ze stolové hory Auyan Tepuy. Je členem Asociace profesionálních fotografů ČR.

Roman Karpaš se zabývá grafickými úpravami od roku 1979, dosud upravil téměř 300 knižních titulů (Severočeské nakladatelství v Ústí n. L., Albatros Praha, Kruh Hradec Králové, Olympia Praha, Dialog Liberec, Knihy 555 Liberec, Vestri Liberec, Bor Liberec…) a téměř 1 000 různých propagačních tiskovin. Ve volné umělecké práci se soustřeďuje především na grafiku a v poslední době i na kresbu. Od zachycování vymezených prostorových útvarů (cyklus Klece, Architektury) se postupně přiklonil k abstraktní tvorbě (cyklus Dvanáct do tuctu). V posledních letech řeší výtvarné paralely s neviditelným světem proudících energií, které vizualizuje především velkoformátovou kresbou uhlem.

Ing. Petra Menclová vystudovala Gymnázium a sportovní gymnázium v Jablonci nad Nisou. V roce 2008 dokončila studia na České zemědělské univerzitě v Praze (Fakulta životního prostředí) se zaměřením inženýrská ekologie. Pracovala ve fotografickém studiu a externě fotí pro Vltava Press. Od roku 2008 byla zaměstnána na Správě Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory jako odborný referent se zaměřením: zoolog. Focení se věnuje od roku 2005, její vášeň se naplno probudila v roce 2007 a neopustila ji až doteď. Je vedoucí týdenních kurzů fotografie a spolupracuje na projektu 360° panoramatické fotografie významných míst ČR a zahraničí.

Ke stažení

Vyhlášení fotosoutěže (CZ)

Publikacja w konkursie fotograficznym (PL)

Podrobná pravidla fotosoutěže

Plakát k vernisáži

Partneři soutěže

Mediální partneři