Nadace Ivana Dejmala

Základní grantový program

V tomto grantovém programu se zaměřujeme na podporu ochrany a obnovy hodnot přírodního a krajinného prostředí. Dalšími cíli programu je podpora ekologické výchovy ekologické výchovy a mezisektorové spolupráce, realizace strategie trvale udržitelného života a rozvoj harmonického vztahu lidí ke krajině, v níž žijí.

Možní žadatelé

Podporované aktivity

Z grantového řízení jsou vyloučeny

Uzávěrka žádostí

Grantové řízení probíhá bez omezení a žádosti je možné podávat celoročně. O aktuálně došlých žádostech se bude vždy rozhodovat na nejbližším zasedání správní rady.

Termín realizace

Bez omezení, uvítáme i projekty s delší časovou návazností.

Podání žádosti

Vyplněné žádosti zasílejte na emailovou adresu info@nadaceivanadejmala.cz ve formátech .docx nebo .doc. Podepsanou vytištěnou žádost není třeba dodávat. V případě potřeby je možné projekt detailněji popsat v příloze, doložit fotografiemi, výroční zprávou atd. – rozsah takové přílohy by však neměl překročit rozumnou míru.

Formulář žádosti o grant

Vyhlášení grantového programu

Formulář vyúčtování