Nadace Ivana Dejmala

Zaostřeno na Jizerky – 10. ročník

Výsledky soutěže

Do uzávěrky 10. ročníku fotosoutěže Zaostřeno na Jizerky dorazilo 208 snímků od 52 autorů a o výběr těch 37 nejlepších, které jste si mohli prohlédnout na výstavě, se postarala odborná porota. Jeden snímek vybrala i široká veřejnost v internetovém hlasování na stránkách Libereckého deníku. Putovní výstava byla k vidění na 7 místech a to až do počátku září.


Z užšího výběru vystavených fotografií byl sestaven nástěnný kalendář ve formátu A2 Zaostřeno na Jizerky 2021, který jsme vydali v nákladu 1 800 kusů. Takto oceněné fotografie nám zdarma přetiskla firma Velkotisk.cz na reprezentativní panely, které jste si mohli na výstavách prohlédnout. Autoři těchto snímků obdrželi hodnotné ceny od společnosti Canon a každý účastník tohoto ročníku obdržel jeden výtisk kalendáře Zaostřeno na Jizerky 2021 zdarma jako poděkování.

208 fotografií

Do soutěže jste nám zaslali 208 fotografií!

52 autorů

Své unikátní výtvory nám zaslalo 52 různých fotografů.

7 porotců

Sedmičlenná porota vybrala 37 nejlepších kousků.

Vítězné fotografie

Kdo fotografie hodnotil?

František Pelc (nar. 1962) se profesně celý život zabývá ochranou životního prostředí. Vystudoval Univerzitu Karlovu, kde v roce 1986 získal titul doktora přírodních věd. Dlouhodobě se zaměřuje na problematiku obnovy lesů v imisně poškozených pohořích a hledání rovnováhy mezi ochranou přírody, chráněnými územími a hospodářským rozvojem regionů. V roce 1993 založil Nadaci pro záchranu a obnovu Jizerských hor (dnes Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody), kde je předsedou správní rady. Svoje mise v ochraně přírody zahájil vedením Správy Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory (1990-1995), byl ředitelem Správy chráněných krajinných oblastí České republiky (1995-2002) a náměstkem ministra životního prostředí (2007-2009) , nyní je ředitelem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR . Publikoval desítky odborných článků a byl editorem několika strategických dokumentů ochrany přírody. V letech 2002-2006 byl zvolen poslancem Parlamentu ČR, kdy byl za svou práci dvakrát vyhlášen nejzelenějším členem sněmovny.

Břetislav Jansa (nar. 1949), živnostník, ženatý dědeček. Vyučen nástrojařem a formařem. Absolvent lidové konservatoře – obor výtvarná fotografie. 34 let předsedou fotoklubu Safír Turnov a 13 let Kontaktu – sdružení fotografů Euroregionu Nisa. Člen odborné rady pro fotografii v Národním informačním a poradenském středisku pro kulturu (NIPOS) zřízeného Ministerstvem kultury ČR. Pořadatel celoevropské fotografické soutěže ZEMSKÝ RÁJ, zaměřené na ochranu životního prostředí. Člen Svazu českých fotografů a místopředseda České federace fotografického umění. Doposud zorganizoval přes 1000 fotografických výstav u nás i v zahraničí. Externě vyučuje fotografii na SUPŠ a VOŠ v Turnově. Vedle fotografické činnosti nyní aktivně pomáhá (80 % času) při zajišťování provozu 1. turnovské chráněné dílny.

RNDr. Zdeněk Patzelt vystudoval lesnickou školu v Trutnově. V roce 1988 dokončil studia hydrogeologie na Karlově univerzitě v Praze a zaměřil se na matematické modelování v hydrogeologii. V letech 2000 az 2008 byl ředitelem Správy Národního parku České Švýcarsko. Fotografování přírody se věnuje od roku 1975. Během studií jako člen federálního horolezeckého výběru absolvoval řadu výprav po středních velehorách. Za prvovýstupy na Cengallo v Alpách, Koštantau a Dychtau na Kavkaze nebo Malý Kežmarský štít, Javorové štíty a Hrubó v zimních Vysokých Tatrách získal výstupy roku a čestná uznání. Zúčastnil se tří výprav do Jižní Ameriky, kde pořídil fotodokumentaci z Peruánských And a oblasti Machu Picchu, ostrova Bonaire, ve Venezuele pak z pralesů Río Caura (přítok Orinoka) a ze stolové hory Auyan Tepuy. Je členem Asociace profesionálních fotografů ČR.

Roman Karpaš se zabývá grafickými úpravami od roku 1979, dosud upravil téměř 300 knižních titulů (Severočeské nakladatelství v Ústí n. L., Albatros Praha, Kruh Hradec Králové, Olympia Praha, Dialog Liberec, Knihy 555 Liberec, Vestri Liberec, Bor Liberec…) a téměř 1 000 různých propagačních tiskovin. Ve volné umělecké práci se soustřeďuje především na grafiku a v poslední době i na kresbu. Od zachycování vymezených prostorových útvarů (cyklus Klece, Architektury) se postupně přiklonil k abstraktní tvorbě (cyklus Dvanáct do tuctu). V posledních letech řeší výtvarné paralely s neviditelným světem proudících energií, které vizualizuje především velkoformátovou kresbou uhlem.

Ing. Petra Menclová vystudovala Gymnázium a sportovní gymnázium v Jablonci nad Nisou. V roce 2008 dokončila studia na České zemědělské univerzitě v Praze (Fakulta životního prostředí) se zaměřením inženýrská ekologie. Pracovala ve fotografickém studiu a externě fotí pro Vltava Press. Od roku 2008 byla zaměstnána na Správě Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory jako odborný referent se zaměřením: zoolog. Focení se věnuje od roku 2005, její vášeň se naplno probudila v roce 2007 a neopustila ji až doteď. Je vedoucí týdenních kurzů fotografie a spolupracuje na projektu 360° panoramatické fotografie významných míst ČR a zahraničí.

Ke stažení

Vyhlášení fotosoutěže (CZ)

Publikacja w konkursie fotograficznym (PL)

Podrobná pravidla fotosoutěže

Hlasování veřejnosti

Denisa Albaniová

Svítání na Jizerce

Po celou dobu letních prázdnin mohli čtenáři Libereckého deníku vybírat fotografii Jizerských hor, která jim přišla nejkrásnější. V internetovém hlasování se postupně v osmi týdenních kolech objevily fotografie, které dorazily do soutěže Zaostřeno na Jizerky. Z každého kola vzešly dva nejlépe hodnocené snímky, které se pak střetly o přízeň veřejnosti ve finálovém čtrnáctidenním hlasování. Zvítězila fotografie Denisy Albaniové s názvem Svítání na Jizerce. Celkem bylo odevzdáno necelých 14 000 hlasů. Vítězná fotografie se přidá k těm, které vybrala odborná porota a bude k vidění na výstavě.


1. kolo – výsledky hlasování | 2. kolo – výsledky hlasování |
3. kolo – výsledky hlasování | 4. kolo – výsledky hlasování |
5. kolo – výsledky hlasování | 6. kolo – výsledky hlasování |
7. kolo – výsledky hlasování | 8. kolo – výsledky hlasování |
Finále – výsledky hlasování |