Nadace Ivana Dejmala

Orienťácký les

Orientační běžci podporují druhově rozmanitý les

V roce 2021 jsme se spojili s Českým svazem orientačních sportů a společně podporujeme výsadbu zdravých, přirozených a trvale udržitelných lesů. To spočívá nejen ve finanční podpoře sazenic převáženě buků dubů a jedlí, ale i jejich samotné vysazování. Závodníci pomohli dobrovolnickou brigádou a lesy u Rychnova u Jablonce nad Nisou jsou zelenější. Díky dlouhodobě domluvené spolupráci vzniká „Orienťácký les“, jehož jsou sportovci ambasadory.

Za každých 30 Kč vysadí Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody jeden strom.

300 Kč = 10 stromů

(Bú.: 3463588/0300, vs: 2023)

600 Kč = 20 stromů

(Bú.: 3463588/0300, vs: 2023)

900 Kč = 30 stromů

(Bú.: 3463588/0300, vs: 2023)

Nebo přispějte libovolnou částkou na bankovní účet 3463588/0300 pod VS 2023.

Děkujeme!

Cílem projektu je výsadba převážně buků, dubů a jedlí do místních lesů s cílem zlepšit jejich věkovou i druhovou skladbu. Nezbytnou součástí projektu je i ochrana sazenic před zvěří. I díky příspěvkům našich dárců se za posledních devět let podařilo v Jizerských horách a na Liberecku vysázet 325 568 sazenic převážně buků, dubů nebo jedlí, na které naše nadace přispěla částkou přesahující 5,5 miliónu korun. V naší snaze budeme pokračovat i v letošním roce.

Spolupráce v roce 2023

Letos jsme se domluvili, že onen Orienťácký les opět rozšíříme o 1 700 sazenic. Za každého závodníka, který absolvuje celý letošní seriál Czech O-Tour, vysadíme jeden strom a za výherce každé etapy pak hned stromy tři. Tyto sazenice koupíme z části výtěžku ze startovného. Závodníci pak budou moci přijít si „své“ stromky na podzim i fyzicky vysadit. Krom toho může nyní každý přispět i dobrovolným darem na nákup dalších sazenic a to buď na 10, 20, 30 či jakýkoliv libovolný počet stromků. Za každých zaslaných 30 Kč na účet nadace, vysadíme jeden další stromek. Pomozte nám rozšiřovat druhově rozmanitý les, který tu bude i pro budoucí generace nejen orientačních běžců. Jak na to se můžete podívat níže.

Pomozte nám zvýšit druhovou rozmanitost našich lesů.