Výroční zpráva za rok 2020

Vážení přátelé,

         úvodem mi dovolte poděkovat za Vaši přízeň, spolupráci či podporu, které se nám od Vás v minulosti dostalo. I díky ní můžeme už 28 let chránit a obnovovat nejen Jizerské hory a jejich okolí. Pomohli jsme se záchranou rašelinišť v samém srdci Jizerských hor, která byla dříve necitlivě odvodňována. Podpořili jsme výsadbu druhově i věkově rozmanitějších lesů tak, aby byly přirozenější, stabilnější a zdravější. Jako důležitou součást udržitelného vztahu k životnímu prostředí považujeme i ekologickou výchovu dětí financovanou z naší strany už 18 let. Celkově jsme v loňském roce přispěli na ochranu přírody a krajiny částkou přesahující 2,5 miliónů korun a od našeho vzniku v roce 1993 to byly již stovky projektů v celkové výši téměř 25 miliónů korun.

         Naši činnost každým rokem shrnujeme ve výroční zprávě, kterou Vám nyní předkládáme. Berte to jako vysvědčení o našich aktivitách a doložení, jak prostředky našich dárců využíváme. Věřím, že Vám nabídne komplexní pohled na naši činnost, která se v posledních letech zaměřuje na nápravu vodního režimu v krajině přírodě blízkými opatřeními a na ochranu a obnovu biodiverzity. Realizujme i projekty mimo samotné Jizerské hory i když ty zůstávají naší srdeční záležitostí. Naše grantové programy se samozřejmě věnují i konkrétním ochranářským opatřením, výzkumným projektům, ale i publikační činnosti. 


          Jednou z věcí, kterou považujeme za velmi důležitou, je i práce s veřejností a budovat v ní potřebný respekt k přírodě jako takové. Konkrétně je to vidět třeba na mizející populaci tetřívka obecného z našich hor. Přitom stačí pár jednoduchých kroků, které vysvětlujeme v loni zahájené kampani. Pro lepší komunikaci s veřejností jsme spustili i zcela nový web, který Vám nyní hrdě představujeme: www.nadaceivanadejmala.cz a v neposlední řadě už jedenáctým rokem vyhlašujeme fotografickou soutěž Zaostřeno na Jizerky. Prezentujeme tímto způsobem krásné i netradiční pohledy na Jizerské hory široké veřejnosti s cílem motivovat ji k potřebě ochrany nejen tohoto pohoří. Výstupem je už tradiční benefiční kalendář jehož nákupem nám jednotlivci i firmy přispívají na projekty pomáhající těmto horám a jejich okolí. Letos ho představíme na vernisáži výstavy v úterý 5. října od 17 hod v libereckém Centru Babylon a samozřejmě Vás tímto srdečně zveme.


         Věřím, že Vám přiložená výroční zpráva i naše činnost bude i nadále sympatická a utvrdí Vás v tom, že s Vaší přízní či podporou jsme naložili smysluplně. Ještě jednou Vám za ni velice děkuji, bez ní bychom nedokázali realizovat vše, co se nám dlouhodobě daří. Přeji Vám tedy mnoho krásných zážitků třeba i v Jizerkách či kdekoliv v přírodě. A pokud budete mít jakékoliv dotazy, můžete se na mě kdykoliv obrátit.


         Budu rád, pokud nám svou důvěru zachováte. Pomoci nám můžete kdykoliv v budoucnu zasláním daru na náš účet 3463588/0300 a do zprávy pro příjemce nezapomeňte uvést Vaše jméno. Na našem webu www.nadaceivanadejmala.cz si můžete prohlédnout aktuálně řešené projekty, ověřit si jejich stav a případně je můžete podpořit napřímo. 

Výroční zpráva 2020 ke stažení