Nadace Ivana Dejmala

Grantový program Pro zdravou krajinu

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody vyhlašuje zcela nový grantový program na podporu spolufinancování projektů převážně neziskových organizací zaměřených na ochranu biodiverzity a přírodního prostředí nebo nápravu vodního režimu krajiny.

Možní žadatelé

Z grantového řízení jsou vyloučeny

Cíle grantového programu?

Výše podpory

Uzávěrka žádostí

Grantové řízení probíhá bez omezení a žádosti je možné podávat celoročně. O aktuálně došlých žádostech se bude vždy rozhodovat na nejbližším zasedání správní rady.

Termín realizace

Bez omezení, uvítáme i projekty s delší časovou návazností.

Podání žádosti

Vyplněné žádosti zasílejte na email info@nadaceivanadejmala.cz ve formátu .doc, nebo .docx. Co se nevejde do formuláře, je možné uvést v samostatném popisu projektu. Uvítáme zákres a stručný popis záměru, příp. projektovou dokumentaci či žádost do programů OPŽP – pokud je vypracována. Žádost je možné doplnit o fotografie, výroční zprávy, mapy, informace o Vaší organizaci nebo další materiály – rozsah těchto příloh by však neměl překročit rozumnou míru.

Formulář žádosti o grant

Vyhlášení grantového programu

Čerpání a vyúčtování grantu

Formulář žádosti o průběžné čerpání grantu

Závěrečné vyúčtování grantu