Nadace Ivana Dejmala

Výroční zprávy

Veřejnost pravidelně informujeme o naší činnosti i prostřednictvím výročních zpráv, ve kterých shrnujeme, co se nám v daném roce povedlo a co jsme dokázali. Součástí je i účetní závěrka a zpráva auditora, který každým rokem kontroluje naše hospodaření. V roce 2017 jsme s ní uspěli v hodnocení Fóra dárců a obsadili jsme třetí místo za zajímavý design i obsah. Postupem let se výroční zprávy měnily graficky i obsahově, ale vždy jsme v nich měli co sdělit.