nadace ivana dejmala

Grantové programy

Poskytujeme nezávislou finanční pomoc organizacím i jednotlivcům, jejichž činnost je ve shodě s posláním nadace.


Žádosti o nadační příspěvek (grant) je možné podávat podle typu programu a to buď celoročně bez omezení, nebo ke konkrétnímu termínu uzávěrky. Podané žádosti hodnotí správní rada, která rozhoduje o případném přidělení a výši nadačního příspěvku. Všem žadatelům vždy sdělíme, zda jejich žádost uspěla či nikoliv. V případě zájmu s Vámi žádosti před podáním konzultujeme. Finanční prostředky jsou poskytovány po uzavření smlouvy o nadačním příspěvku.

 

Máte zájem o udělení grantu? Vyberte si vhodný typ programu…

Základní grantový program

Projekty na ochranu a obnovu přírodních a krajinných hodnot, ochranářské, výzkumné, vzdělávací i osvětové aktivity a projekty mající pozitivní dopad na přírodní a krajinné prostředí. 

Pro zdravou krajinu

Spolufinancování větších projektů či financování těch menších, které se věnují praktickým opatřením na nápravu vodního režimu v krajině či ochraně a zvyšování biodiverzity.

 

Program ekologické výchovy dětí

Menší projekty škol a organizací pracující s mládeží v rozsahu podpory
5 – 25 tis. Kč se zaměřením na ekologicko-výchovné vzdělávání v Libereckém kraji.

 

Studentský grantový program

Studentské práce (např. seminární, bakalářské nebo diplomové) s tématikou Jizerských hor věnující se udržitelnému rozvoji a ochraně životního prostředí. 

 

Jak na vyúčtování grantů

Správný postup při vyúčtování

Po ukončení projektu (nejpozději však do termínu uvedeného ve smlouvě) předloží úspěšný žadatel stručnou závěrečnou zprávu s popisem realizovaných činností (včetně fotodokumentace). 


Nezbytnou součástí je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků dodáním kopií prvotních dokladů (účtenky, faktury, atd.) a uvedení jejich soupisu v jednoduché tabulce.

Formulář vyúčtování ke stažení