Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody

K dnešnímu dni máme nový název, logo a rozšířili jsme i samotný účel naší nadace.

Za 23 let naší historie jsme v Jizerských horách pomohli stovkám menších i větších projektů částkou přesahující 18 mil. korun. Rádi bychom tyto zkušenosti uplatnili i v dalších místech naší republiky. S tím souvisí i rozšíření samotného účelu naší nadace, obsahu aktivit a plánovanou změnou názvu, která nastala k 1. 3. 2017. Náš nový název je Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody. Hlavní poslání však zůstává stejné – podpora projektů pro ochranu a obnovu hodnot přírodního a krajinného prostředí a na Jizerské hory při tom samozřejmě nezapomínáme. V této souvislosti vydala správní rada i novou Zakládací listinu a Statut nadace.


Zakládací listina


Statut nadace