Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2019


Výroční zpráva za rok 2019

Vydali jsme výroční zprávu za rok 2019

Dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu naší nadace za rok 2019, který byl 27. v naší historii a dovolím si říci, že za námi stojí řada úspěchů. Některé z nich Vám představujeme v samotné zprávě, ale řada z nich je dlouhodobého charakteru a kladné výsledky se projevují až po mnoha letech. Jedním z těch viditelných jsou zachráněné lesy Jizerských hor, které ještě na konci minulého století prošly ekologickou katastrofou a i díky našemu snažení spolu s řadou dalších organizací jsou jejich vrcholky opět zelené. Vyhráno ještě úplně není, ale to nejhorší má toto krásné pohoří snad za sebou. Nic z toho by však nebylo možné bez našich dárců a podporovatelů. Všem z nich patří ohromné poděkování ať už za menší či větší finanční příspěvky, za odborné zázemí nebo za dlouholetou přízeň. To vše je pro nás velikou motivací pracovat dál na ochraně životního prostředí. Věřím, že nám zachovají svou přízeň i nadále a my uděláme maximum možného pro naši přírodu. Pokud mezi ně ještě nepatříte, budu rád, pokud se zapojíte též.

V posledních letech se naše nadace zaměřuje na nápravu vodního režimu přírodě blízkými způsoby, tak aby docházelo k co největšímu zadržování vody v krajině, potřebného v období sucha a zároveň se tím snižovalo riziko přívalových povodní. Dále se intenzivně věnujeme posilování druhové rozmanitosti lesních porostů, tak aby byly dlouhodobě stabilní a odolaly i nepříznivým vlivům, například kůrovcovým kalamitám. Naše grantové programy se zaměřují i na ekologickou výchovu dětí, konkrétní ochranářská opatření, výzkumné projekty, ale i publikační činnost. Pokud toto vše sečteme, dostáváme se k částce přesahující 1,5 miliónů korun, kterou jsme na ochranu životního prostředí v loňském roce vydali. Za dobu naší existence jsme takto podpořili stovky menších či větších projektů částkou přesahující 24 miliónů korun. Naše zaměření se před třemi lety rozšířilo na celou Českou republiku, ale srdeční záležitostí pro nás i nadále zůstávají Jizerské hory a jejich nejbližší okolí. Částečně se podílíme i na boji proti pytláctví v afrických národních parcích. Náš záběr se tedy rozšířil a jsem přesvědčený, že nabité zkušenosti z našeho regionu dobře uplatňujeme i na dalších místech.

Důležité je pro nás také zapojení veřejnosti, pro kterou již 10 let organizujeme fotografickou soutěž Zaostřeno na Jizerky, jejímž hlavním výstupem je benefiční kalendář. Jeho náklad se od počátku zdvojnásobil a i přesto se prodá prakticky vždy do posledního kusu. Výtěžek pak putuje na projekty pomáhající Jizerským horám a jejich okolí. Letos budeme kalendář představovat na vernisáži výstavy 22. září v libereckém Centru Babylon a budu rád, pokud si ho pro rok 2021 objednáte. Podílíme se také na kampani, která má za cíl zachránit populaci tetřívka obecného nejen v Jizerských horách. Druhým cílem je upozornit návštěvníky hor, že zde má domov i řada živočichů a rostlin a je potřebné se dle toho chovat – ukázněně a respektovat, že lidé nejsou v přírodě sami. Pevně věřím, že naše snaha povede ke kultivaci vztahu člověka k přírodě, kterou tak rád využívá krom jiného i k rekreačním a sportovním účelům.

Na závěr mi dovolte ještě jednou co nejsrdečněji poděkovat za veškerou pomoc, které se nám dostává ať už v odborné rovině, tak i té finanční. Bez té bychom nedokázali realizovat vše, co se nám dlouhodobě daří. Jen díky ní můžeme každým rokem vynakládat na záchranu a obnovu přírodního prostředí nemalé finanční částky a jsem přesvědčený, že odvedená práce je za námi vidět. Přeji Vám tedy mnoho klidu, letní pohody a zajímavých informací při čtení naší výroční zprávy. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, můžete se na nás kdykoliv obrátit.

Pokud Vás naše dosavadní činnost přesvědčila, že naše práce pro ochranu přírodu má smysl, budu rád, když nás v letošním roce podpoříte. Učinit tak můžete zasláním daru na náš účet 3463588/0300 a do zprávy pro příjemce nezapomeňte uvést Vaše jméno.

 


Výroční zpráva za rok 2019