Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2018

Vydali jsme výroční zprávu za rok 2018

Vážení přátelé,

rád bych Vám předložil výroční zprávu naší nadace za rok 2018. Dozvíte se v ní, co se nám v loňském roce povedlo, jaké projekty jsme podpořili a poodkryjeme Vám i plány do budoucna. Při tom všem Vás budou provázet krásné fotky Jizerek, tedy pohoří, které zůstává i přes celorepublikovou působnost nadace naší srdeční záležitostí. Je tomu už více jak 26 let, kdy byly Jizerské hory na pokraji ekologické katastrofy. Vrcholové partie byly zcela odlesněné a vypadalo to, že smutný pohled jen tak nezmizí. Díky obrovskému úsilí řady organizací tomu tak již není a i naším přispěním jsou Jizerské hory opět zelené. Rozhodně však ještě nemají vyhráno. Od našeho založení jsme pomohli stovkám menších i větších projektů částkou skoro 22 miliónů korun. Načerpali jsme řadu zkušeností, které nyní využíváme i na dalších místech naší krásné země a s jedním projektem pomáháme i v národním parku Kasanka v Zambii.

V posledních letech jsme naše úsilí zaměřili na aktuální problém dnešní doby a tím je klimatická změna, kterou již bere vážně nejen odborná veřejnost. Její faktické dopady jsou znát na každém kroku. Iniciujeme, vyhledáváme a financujeme tedy projekty na nápravu vodního režimu v krajině a zvyšování biodiverzity lesních porostů. Tyto oblasti považujeme za klíčové, protože pouze druhově i věkově rozmanitý les má šanci, aby tu zůstal i pro další generace. Suchem i přívalovými dešti sužované krajině zas nejvíce pomohou citlivá opatření jako je budování tůní, mokřadů, rozvolňování betonem svázaných koryt řek či odstraňování dříve necitlivě vybudovaných meliorací. Jsme přesvědčeni, že podpora těchto projektů je investicí do budoucnosti. V loňském roce jsme na projekty, kterou jsou v souladu s výše popsaným a naším posláním, rozdělili více jak 1,4 milionů korun.

Závěrem mi dovolte Vám poděkovat, neboť Vaší pomoci i podpory si velice vážím. Bez Vás bychom nedokázali vše, co činíme. Zachovejte nám tedy, prosím, svou přízeň a budu se těšit, pokud vás budu moci v příštím roce opětovně seznámit s výsledky naší práce. Věřím, že budete potěšeni, co vše se i díky Vám povedlo a že můžeme společně smysluplně pomáhat přírodě, na které záleží. Rozhodně nezapomínáme ani na naší vizi, kterou je čisté, přirozené, druhově rozmanité přírodní a krajinné prostředí a společnost, která dodržuje principy trvale udržitelného života.

Přeji Vám klidné prožití zbytku léta a hodně krásných zážitků nejen v Jizerkách.

 


Výroční zpráva za rok 2018