Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2017

Vydali jsme výroční zprávu za rok 2017.

Dovolte nám se s Vámi opět po roce podělit o naši výroční zprávu, kde bychom Vás rádi informovali, co se nám povedlo, s čím jsme pomohli a kam směrujeme dál. Naše nadace se věnuje ochraně přírody již 25 let a tak jsme vzhled výroční zprávy pojali trochu netradičně. Věříme, že se Vám bude líbit a naleznete v ní vše, co by Vás mohlo zajímat.

Od roku 1993 jsme podpořili stovky malých i větších projektů celkovou částkou přesahující 21 milionů korun. Naše působnost je sice celostátní, avšak  prioritou zůstávají  Jizerské hory. Svou pozornost v současné době zaměřujeme na zvyšování biodiverzity a stability lesa a na zadržování vody v krajině přírodě blízkými opatřeními. Od loňského roku odkazujeme v našem názvu na památku Ivana Dejmala, druhého polistopadového ministra životního prostředí, který se zasadil o položení základů systematické péče o životní prostředí v České republice, a člověka, který naší nadaci v jejích začátcích velice pomohl.

Věříme, že Vám nejen touto výroční zprávou, ale hlavně pak naší každodenní činností prokazujeme, že to, co děláme, má smysl.

Stojí za námi 25 let zkušeností a stovky úspěšně zrealizovaných projektů – budeme rádi, zachováte-li nám svou přízeň, abychom mohli i nadále chránit přírodu, jejíž jsme součástí.


Výroční zpráva za rok 2017