Vyhlášení Ceny Ivana Dejmala

Vyhlášení Ceny Ivana Dejmala

Společnost pro krajinu ve spolupráci s Nadací Ivana Dejmala pro ochranu přírody vyhlašuje šestý ročník Ceny Ivana Dejmala. Cena se uděluje jednou za dva roky jako čestné vyznamenání oceňující mimořádný pozitivní počin související s krajinou. Své nominace můžete zasílat až do 30. června na email cena@nadaceivanadejmala.cz nebo přes webový formulář www.nadaceivanadejmala.cz/cena, kde naleznete i podrobnější informace. Základním kritériem pro kandidaturu je mimořádnost, jedinečnost a významnost pozitivního počinu kandidáta ve vztahu ke krajině. Kandidát může být tedy nominován za počin, který vznikl v jakémkoliv oboru lidské činnosti, přičemž není omezena ani forma tohoto počinu. Součástí kandidatury musí být představení kandidáta, odůvodnění kandidatury ve vztahu k vyhlášeným kritériím, případně vhodné přílohy a jméno a kontakt na nominující osobu. Komise následně vybere letošního laureáta, kterému cenu veřejně předáme na místě, ke kterému má osobní vztah. Vysadíme zde také strom, který bude udělení připomínat mnoho let, a umístíme k němu i pamětní desku,“ říká Ondřej Petrovský, ředitel Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody.

Ivan Dejmal byl uznávaný ekolog, urbanista, ministr životního prostředí a navrhovatel zásadní porevoluční ekologické legislativy. Celý život působil jako iniciátor a vůdčí duch mnoha ekologických hnutí a aktivit. Byl zásadním organizátorem a ideovým vůdcem čtyř ročníků konference Tvář naší země – krajina domova. Tyto konference si vytkly za cíl poskytnout prostor, v němž se mohli setkat a vzájemně vyslechnout všichni, kteří se svou životní orientací nebo profesním zájmem tak či onak vztahují ke krajině. Cena Ivana Dejmala navazuje na toto základní poslání konference. „Odkaz Ivana Dejmala tímto způsobem připomínáme již od roku 2009 a mám zato, že podobné osobnosti si to plně zaslouží. V životě byl neuvěřitelně aktivní a je držitelem několika uznávaných ocenění. Byl též zakladatelem a dlouholetým předsedou naší Společnosti pro krajinu,“ vysvětluje její současný předseda Ivan Plicka, který je zároveň předsedou České komory architektů.

„Ke Společnosti pro krajinu jsme se při udělování Ceny Ivana Dejmala připojili v roce 2017, kdy naše nadace změnila název. Cena vzdává hold přínosu Ivana Dejmala pro ochranu přírody a krajiny a samozřejmě oceňuje mimořádné úsilí a výsledky práce minulých i budoucích laureátů v této oblasti lidského konání,“ doplňuje František Pelc, předseda správní rady Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody. V předchozích ročnících byli oceněni vynikající přírodovědec a vlastivědný badatel Miloslav Nevrlý, architekt a urbanista Martin Říha, místostarostka šumavské obce Zdíkov Dagmar Kjučuková, místostarosta Horního Jiřetína a odpůrce prolomení limitů těžby uhlí Vladimír Buřt a prvním držitelem se stal novinář Čestmír Klos.

Podrobné informace nalezente zde: www.nadaceivanadejmala.cz/cena


Tisková zpráva


Vyhlášení Ceny Ivana Dejmala


Statut Ceny Ivana Dejmala