Vyberte nejkrásnější fotografii Jizerských hor

Vyberte nejkrásnější fotografii Jizerských hor

Pomozte nám najít nejkrásnější snímek Jizerských hor, vyzívá Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody. V rámci fotografické soutěže Zaostřeno na Jizerky dorazilo do nadace přes 170 fotografií a čtenáři Libereckého deníku budou mít po celou dobu letních prázdnin možnost ovlivnit svým hlasováním výběr té nejpovedenější.

Na internetových stránkách www.liberecky.denik.cz bude od počátku července každý týden nová sada fotografií, ze kterých vyberou čtenáři hlasováním vždy dva snímky, které postoupí do finále. Celkem proběhne osm kol a vybráno bude tedy dohromady 16 fotografií, které se pak na přelomu srpna a září střetnou ve čtrnáctidenním finálovém kole. „Loňský ročník byl pro veřejnost velice atraktivní a bylo odevzdáno skoro třináct a půl tisíce hlasů. Jsem si jist, že i letos bude o snímky zájem a opět se dá očekávat napínavý souboj až do samotného finále,“ říká Ondřej Petrovský, ředitel pořádající nadace. Autor vítězné fotografie bude odměněn a jeho snímek se připojí na výstavu k těm, které vybírala odborná porota. „Po pečlivém hodnocení jich na výstavu vybrala 37 a opět to neměla porota vůbec jednoduché. Opravdu jsem každým rokem mile překvapen, jak se dají některá všeobecně známá místa ukázat ve zcela jiném světle a rád se také nechávám některými fotografy zavést i na místa, která třeba ještě vůbec neznám,“ popisuje Petrovský.

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody vyhlásila fotografickou soutěž počátkem dubna a přihlásit se mohl kdokoliv, kdo zaslal snímek Jizerských hor. Fotografií se do uzávěrky sešlo 171. Z došlých snímků vybírá odborná porota užší výběr 13 nejlepších, ze kterých nechá nadace vydat benefiční kalendář Zaostřeno na Jizerky 2019. Autoři takto oceněných fotografií obdrží hodnotné ceny  od společnosti Canon a všichni soutěžící dostanou jeden výtisk kalendáře jako poděkování za účast. Vyhlášení proběhne v rámci podzimní vernisáže výstavy v libereckém centru Babylon. Zde bude zahájen i prodej kalendářů, jehož výtěžek putuje na pomoc Jizerským horám. „V minulosti jsme díky tomu pomohli financovat záchranu rašeliniště na Nové Louce, obnovu návštěvnické infrastruktury či výsadby původních druhů dřevin v Jizerských horách. Zájem o kalendáře každým rokem stoupá a zvažujeme, že v letošním roce opět navýšíme jeho náklad,“ sdělil Petrovský.

V letošním roce uběhne 50 let od založení CHKO Jizerské hory a na některých akcích pořádaných Správou CHKO JH budou vydané kalendáře k dispozici. „Připravili jsme řadu akcí pro odbornou i širokou veřejnost, kde budeme prezentovat, co se s Jizerskými horami nejen za posledních 50 let událo, ale také jaká je jejich budoucnost. Vzhledem k tomu, že s Nadací Ivana Dejmala pro ochranu přírody spolupracujeme již od jejího založení před 25 lety, je toto další krok na cestě ke společnému cíli přirozeného a trvale udržitelného prostředí Jizerských hor. Jakožto jeden z porotců fotosoutěže jsem rád, že jsme letos spolupráci rozšířili i tímto směrem,“ říká Jiří Hušek, ředitel libereckého regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny, pod které Správa CHKO spadá.

Nadace vyhlašuje fotografickou soutěž již od roku 2011 a s nápadem tehdy přišel její předseda správní rady František Pelc. Za její historii poslali fotografové skoro 1,5 tisíce snímků a vydáno bylo již 8,5 tisíce kalendářů. Pravidelně se zapojují autoři nejen z celé České republiky, ale také z Polska. „Jsem velice rád, že se nám podařilo založit tradiční akci, která má úspěch jak u fotografů, tak i u široké veřejnosti a věřím, že tímto způsobem dokážeme lidem nejen ukázat krásy Jizerských hor a přírody jako takové, ale zároveň upozornit i na potřebnost její ochrany,“ uzavírá Petrovský.

 


Tisková zpráva