Výsledky grantového programu ekologické výchovy dětí

Výsledky grantového programu ekologické výchovy dětí

V letošním ročníku grantového programu ekologické výchovy dětí rozdělila nadace 165 279,- Kč na 17 nejkvalitnějších projektů.

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody vyhlásila koncem loňského roku již popatnácté grantový program, jehož cílem je podpořit školy a organizace pracující s mládeží v jejich ekologicko výchovných aktivitách. O podporu se ucházelo 28 projektů a nadace vybrala 17 nejkvalitnějších, které obdrží částku ve výši 165 279,- Kč.

„Ekologickou výchovu vnímáme jako nezbytnou součást ochrany přírody a proto se její podpoře systematicky věnujeme. Nápady pedagogů jsou často velice kvalitní a kreativní, ale v rozpočtech škol se na ně občas financí již nedostává. Naší snahou je, aby i přesto takové nápady nezapadly a byly zrealizovány“, přibližuje Ondřej Petrovský, ředitel nadace. Podporu získají školy a spolky napříč celým Libereckým krajem pokrývající celou škálu aktivit. „V letošním roce se řada projektů zaměřila na vodu v krajině a snaží se dětem přiblížit potřebnost její ochrany i rozumného nakládání s ní. To je i naše zásadní téma a jsem moc rád, že si našlo své místo v ekologicko výchovných programech“, říká Petrovský. Další projekty se zaměřují na poznávání přírodních procesů, pobytové terénní exkurze nebo ochranu přírody jako takové.

Myšlení škol v oblasti ekologie se za posledních patnáct let posunulo výrazně k lepšímu. Do prvního ročníku grantového programu dorazily čtyři žádosti a rozdělena byla částka 6 500,- Kč. Každým rokem se zájem škol zvyšoval a poslední roky již podané žádosti převyšují možnosti nadace. Aby byly vybrány nejkvalitnější záměry, má nadace sestaven poradní sbor z řad odborníků na ekologickou výchovu, kteří žádosti hodnotí. Konečné rozhodnutí pak leží na správní radě nadace. „Snažíme se pečlivě komunikovat se všemi žadateli a to i s těmi, kterým nebyla podpora přidělena. Popisujeme jim, v čem by se dal projekt vylepšit, aby měl příště vyšší šance na úspěch, a myslím si, že to organizace vítají“, vysvětluje Jakub Trsek, vedoucí kanceláře nadace.

Grantový program ekologické výchovy byl poprvé vypsán v roce 2002 a doposavad bylo podpořeno 194 projektů celkovou částkou 2 523 227,- Kč. Finanční prostředky na tyto aktivity získává nadace i od místních firem. Jejich okruh se každoročně rozšiřuje a dává tak nadaci prostor pro podporu stále většího množství kvalitních projektů. Jedním z největších podporovatelů tohoto grantového programu je i Liberecký kraj nebo Nadace Preciosa. „Velice si všech našich dárců vážím, neboť bez jejich podpory by byla naše činnost jen velice obtížně realizovatelná.“, uzavírá Petrovský.

 


Tisková zpráva

 

Čmelák – Společnost přátel přírody z.s. Jizerskohorští velvyslanci 17 14 000 Kč
ZŠ a MŠ Josefův Důl p.o. Pozoruj a pomáhej 9 000 Kč
RADOST při MŠ Hláska z.s. Poznáváme lesy Jizerských hor 8 000 Kč
ZŠ a MŠ Hejnice p.o. Po stopách mloka skvrnitého 5 000 Kč
ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem p.o. Expedice Ploučnice 4 500 Kč
MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov p.o. S dětmi za ekologií a přírodou aneb Ptáčata z Modřenky 8 000 Kč
ZŠ Kokonín p.o. Učíme se chránit Jizerské hory 6 000 Kč
ZŠ a MŠ Desná p.o. Kam s ním? 7 420 Kč
Semínko země z.s. Kořínek – Chcete, aby Vaše děti měly zdravý kořínek? 15 000 Kč
ZŠ Antonína Bratršovského Zmapování květeny a živočichů na Jablonecku a v přilehlých částech CHKO Jizerské hory 5 309 Kč
Lunaria z.s. Nebojme se vlka nic 15 000 Kč
První volnočasový EKOPark Liberec z.ú. Přírodní učebna v EKOParku 10 000 Kč
ZŠ a MŠ Bílý Potok p.o. Naučná vycházka pro zvídavé děti po okolí Bílého Potoka 17 000 Kč
ZŠ Turnov, Skálova 600 p.o. Voda, kterou pijeme + Hrátky s vodou 3 500 Kč
ZO ČSOP Armillaria p.s. Ekosemináře 2017 – Děti lesu a les dětem 15 000 Kč
ZŠ a MŠ Okna p.o. Lesní třída mateřské školy – živé a jedlé ploty, hmyzí domeček 7 550 Kč
Mateřské a dětské centrum MAJÁK z.s. Tanvaldské rodiny v přírodě Jizerských hor

15 000 Kč

Celkem: 165 279 Kč