Výsledky grantového programu ekologické výchovy dětí 2018

Výsledky grantového programu ekologické výchovy dětí 2018

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody podpoří již pošestnácté ekologickou výchovu dětí na školách a v organizacích pracujících s mládeží v Libereckém kraji. Celkem 150 tisíc korun tak poputuje na 14 projektů zaměřených na poznávání přírody a pochopení důležitosti její ochrany.

„Ekologickou výchovu vnímáme jako nezbytnou součást ochrany přírody a proto se její podpoře systematicky věnujeme. Nápady pedagogů jsou často velice kvalitní a kreativní, ale v rozpočtech škol se na ně občas financí již nedostává. Naší snahou je, aby i přesto takové nápady nezapadly a byly zrealizovány“, přibližuje Ondřej Petrovský, ředitel nadace. Podporu získají školy a spolky napříč celým Libereckým krajem pokrývající celou škálu aktivit. „V letošním roce se řada projektů zaměřila na aktivní pobyt v přírodě, kde si děti ozkouší své vědomosti v praxi anebo ještě lépe si zde řadu věcí osvojí. Takové projekty mají podle mého nejvyšší dopad a děti si z nich opravdu odnáší cenné vlastní zkušenosti,“ vysvětluje Petrovský. Další projekty se zaměřují na poznávání přírodních procesů, pobytové terénní exkurze nebo ochranu přírody jako takové.

Grantový program byl vyhlášen v prosinci loňského roku a uzávěrka byla na konci ledna. Následně připravil poradní sbor složený z řad odborníků na ekologickou výchovu doporučení správní radě, která vybrala nejkvalitnější projekty k podpoře. Program ekologické výchovy byl poprvé vypsán v roce 2002 a doposavad bylo podpořeno 209 projektů celkovou částkou 2 683 130,- Kč. „Podporujeme i menší projekty a školy motivujeme minimální administrativní náročností, aby mohli učitelé trávit co nejvíce času s dětmi nikoliv papírováním,“ doplňuje Petrovský.

Finanční prostředky na tyto aktivity získává nadace i od místních firem. Jejich okruh se každoročně rozšiřuje a dává tak nadaci prostor pro stabilní podporu kvalitních ekologickovýchovných projektů. Významným dlouhodobým dárcem je i Liberecký kraj nebo státní podnik Lesy České republiky. „Velice si všech našich dárců vážím, neboť bez jejich podpory by byla naše činnost jen velice obtížně realizovatelná,“ uzavírá Petrovský.

 


Tisková zpráva

 

Přehled podpořených projektů v roce 2018:

Organizace Název projektu Schválená podpora
Čmelák – Společnost přátel přírody z.s. Jizerskohorští velvyslanci 18 15 000 Kč
36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory p.s. Junior Ranger v CHKO Jizerské hory 18 000 Kč
Centrum volného času Arabela z.s. Zahrada je naše učebnice 7 000 Kč
RADOST při MŠ Hláska z.s. Barevné Jizerské hory 3 400 Kč
ZŠ Švermova p.o. Jizerky – projít, prožít, poznat 10 500 Kč
Mateřské a dětské centrum MAJÁK z.s. V nitru přírody od malinka… 13 500 Kč
Severočeské muzeum v Liberci p.o. Od Textilany k parku? 12 000 Kč
SRPDŠ při ZŠ Liberec, Lesní z.s. Hlínohrab v naší živé eko-zahradě 10 000 Kč
ZŠ speciální, Frýdlant p.o. Chceme poznávat a chránit přírodu 7 000 Kč
ZŠ Kobyly p.o. Sázíme stromy kolem školy 7 580 Kč
ZO ČSOP Armillaria p.s. Ekosemináře 2018 – Děti lesu – les dětem 15 000 Kč
100 chutí z.ú. Dotkni se netýkavky 15 300 Kč
ZŠ Křížanská p.o. Mapa výletů 10 000 Kč
ZŠ Masarykova, Zásada p.o. Budujeme školu před školou 6 000 Kč
Celkem: 150 280 Kč