Podpořte výsadby buků a jedlí pohybem

Podpořte výsadby buků a jedlí pohybem

I letos máme šanci získat až 50 000,- Kč od Nadace ČEZ na výsadby 19 250 buků a jedlí pro stabilnější lesy – podpořte nás a svůj sportovní výkon převeďte na body v aplikaci EPP – Pomáhej Pohybem. Jak se nám daří, můžete sledovat na webu http://www.pomahejpohybem.cz/#projects

O co v projektu jde?

Ve spolupráci s 8 obcemi bude na jejich pozemcích vysázeno přes devatenáct tisíc sazenic jedlí a buků. Projekt pomůže posílit druhovou rozmanitost lesa, která je nezbytná pro jeho dlouhodobou, přirozenou a zdravou existenci. Letošní projekt zvyšování stability lesních porostů navazuje na dříve zrealizované výsadby 108 100 sazenic buků, dubů a jedlí v Jizerských horách a na Liberecku. Takové dřeviny zvyšují biodiverzitu neboli druhovou skladbu lesa, ta je nezbytná pro dlouhodobě stabilnější a přirozenější lesy. Rádi bychom v tomto pokračovali i letos a s odborným lesním hospodářem jsme připravili projekt na výsadbu dalších 19 250 mladých stromků. Bude se jednat převážně o tzv. podsadby s cílem bohatě strukturovaných lesů. Takové lesy jsou odolnější zejména proti poškození větrem.

 

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody funguje již od roku 1993 pod původním názvem Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor. V naší historii jsme podpořili stovky malých i větších projektů částkou přesahující 19 mil. Kč. V posledních letech se nám podařilo dokončit řadu projektů, které mají pozitivní dopad na přírodní a krajinné prostředí a na dalších intenzivně pracujeme. Aktuálně se intenzivně věnujeme mimo jiné nápravě vodního režimu v krajině, obnově stabilních lesních ekosystémů, zvyšování biodiverzity lesa, ochraně cenných přírodních lokalit nebo zkvalitňování návštěvnické infrastruktury. Děkujeme za Vaši podporu, které si velice vážíme.