Podpořte obnovu stezek v Jizerských horách pohybem

Podpořte obnovu stezek v Jizerských horách pohybem

V rámci závodu Jizerská padesátka máme šanci získat až 50 000,- Kč od Nadace ČEZ na obnovu 2 turisticky atraktivních stezek v Jizerských horách – podpořte nás a svůj sportovní výkon převeďte na body v aplikaci EPP – Pomáhej Pohybem. Jak se nám daří, můžete sledovat na webu http://www.pomahejpohybem.cz/#projects

O co v projektu jde?

Společně s Jizersko-ještědským horským spolkem obnovíme dvě turisticky atraktivní značené stezky v Jizerských horách, konkrétně v Národní přírodní rezervaci Jizerskohorské bučiny vedoucí přes Poledník a údolím Bílého Štolpichu. Některé jejich úseky jsou v současné době značně poničené a pro návštěvníky hor mohou být nebezpečné. Z tohoto důvodu zde doplníme chybějící či obnovíme dožilé prvky návštěvnické infrastruktury, jako jsou poválkové chodníky, dřevěné a kamenné stupně, svodnice pro vodu včetně potřebných terénních úprav. Důraz je kladen i na kvalitu použitého materiálu, aby vydržel dlouhou dobu. Kvalitní a udržovaná návštěvnická infrastruktura je nezbytná pro spokojenost a bezpečnost lidí, ale zároveň přispěje i potřebám ochrany přírody (nevyšlapávají se nové pěšiny, vzniknou protierozní opatření, nejsou narušovány biotopy živočichů a rostlin …). Klademe si za cíl, aby tyto dva zájmy dokázaly vedle sebe existovat v rovnováze. Snažíme se získat prostředky na spolufinancování schválené dotace z OPŽP. Budeme velice rádi, pokud nám s tím pomůžete.

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody funguje již od roku 1993 a je významnou celostátně působící nadací v oblasti životního prostředí. Během svého působení pomohla již stovkám menších i větších projektů celkovou částkou přesahující 20 mil korun. Chrání a obnovuje přírodní prostředí a motivuje k tomu i širokou veřejnost. Svou pozornost v současné době zaměřuje na nápravu vodního režimu v krajině, obnovu stabilních lesních ekosystémů a ochranu cenných přírodních lokalit. Naší vizí je čisté, přirozené, druhově rozmanité přírodní a krajinné prostředí a společnost, která dodržuje principy trvale udržitelného života.