PF 2019

PF 2019

Dovolte, abychom Vám poděkovali za dosavadní spolupráci i podporu a popřáli Vám klidné prožití vánočních svátků a hodně štěstí v novém roce 2019.

Shrnutí toho, co se nám letos povedlo, si můžete přečíst níže.

Budeme se těšit na další spolupráci.

Vážení přátelé,

naše nadace přispěla v letošním roce na dobročinné projekty, které pomáhají Jizerským horám a jejich okolí, částkou přesahující 1,5 miliónu korun. Pomohli jsme se zvyšováním druhové rozmanitosti místních lesů, do kterých bylo vysázeno více než 13 tisíc sazenic jedlí. Podpořili jsme projekty vedoucí k většímu zadržování vody v krajině přírodě blízkým způsobem. Díky nám se opravovaly prvky návštěvnické infrastruktury v Jizerských horách, pokračovalo se s vydáváním časopisu Krkonoše-Jizerské hory, realizovala se řada programů ekologické výchovy na školách a mnoho dalších výzkumných, ochranářských i osvětových projektů.
Jsem rád, že jsme mohli letos podpořit téměř 50 projektů, které mají pozitivní dopad na přírodní prostředí a přispívají k jeho větší ochraně. Stav Jizerských hor i přírody obecně se sice v lecčem zlepšuje, ale stojí před námi velké výzvy jako je postupný návrat listnatých dřevin a jedle do místních lesů, ale i globální změna klimatu.

Nadace letos oslavila 25 let své existence a chráněná krajinná oblast Jizerské hory 50 let od svého vyhlášení. Za tu dobu jsme pomohli stovkám menších i větších projektů celkovou částkou přesahující 21 miliónů korun. To by však nebylo možné bez našich dárců a podporovatelů, kterým tímto velice děkuji. U příležitosti kulatých výročí jsme vydali knihu známého fotografa a milovníka Jizerských hor Siegfrieda Weisse s názvem O věčných proměnách lesa. Na více než 130 stranách zde autor představuje nejen svůj osobní pohled na Jizerské hory a odtajňuje příběhy, které ho k nim vážou, ale provádí čtenáře i celým obdobím posledních 50 let, kdy toto pohoří prošlo turbulentním vývojem a to včetně ekologické katastrofy, ze které se zotavuje dodnes. Knížku si u nás můžete stále objednávat.

V březnu jsme vyhlásili fotografickou soutěž, ze které vzešel benefiční kalendář Zaostřeno na Jizerky 2019. Výtěžek z jeho prodeje pomáhá již poosmé Jizerským horám a jejich okolí. V minulosti se díky tomu podařilo vysázet desítky tisíc sazenic stromků, zachránit rašeliniště, kterému hrozil zánik, opravit turistické stezky v Jizerských horách nebo vybudovat rybí přechod na řece Smědé. Zájem o kalendář mi dělá velikou radost, začínali jsme před osmi lety na 800 kusech, letos jsme jich nechali vyrobit již 1 600 a již je prakticky doprodaný. Pro zájemce se jich ještě pár kusů najde. Kalendář má tak nejen potěšit krásnými snímky Jizerských hor, ale zároveň jim i pomáhat.

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody funguje již od roku 1993 a je významnou celostátně působící nadací v oblasti životního prostředí. Chráníme a obnovujeme přírodní prostředí a motivujeme k tomu i širokou veřejnost. Poskytujeme nezávislou finanční pomoc organizacím i jednotlivcům, jejichž činnost je ve shodě s posláním naší nadace. Svou pozornost v současné době zaměřujeme na nápravu vodního režimu v krajině, obnovu stabilních lesních ekosystémů a ochranu cenných přírodních lokalit.

Přeji Vám klidné prožití vánočních svátků a hodně štěstí v novém roce 2019.


PF 2019


Nadace pomáhá Jizerským horám již 25 let