Hlasování o nejkrásnější fotografii Jizerských hor je ve finále

Hlasování o nejkrásnější fotografii Jizerských hor je ve finále

V uplynulých osmi týdnech si mohli čtenáři Libereckého deníku prohlédnout všech 171 krásných fotografií Jizerských hor a dávat hlasy těm, které se jim líbí nejvíce. Postupně se tak do závěrečného finálového kola dostalo 16 snímků a od soboty 1.9. může široká veřejnost po dobu 14 dnů rozhodnout o nejkrásnější fotografii Jizerských hor. Do hlasování se můžete zapojit na internetových stránkách Libereckého deníku. Doposavad bylo odevzdáno skoro 4,5 tisíce hlasů a dá se očekávat, že finále bude hodně napínavé.

Fotografové zasílali své snímky v rámci fotografické soutěže Zaostřeno na Jizerky, kterou pořádá Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody. Do červnové uzávěrky jich dorazilo 171 od 50 autorů a hodnocení se ujala odborná porota. Ta vybrala 35 snímků, ze kterých nadace připraví výstavu a z 13 nejlepších fotografií vydá benefiční kalendář Zaostřeno na Jizerky 2019. „Fotografie, která nejlépe uspěje v hlasování veřejnosti, se připojí k výstavní kolekci a lidé si je budou moci od října prohlédnout v libereckém Centru Babylon,“ říká Ondřej Petrovský, ředitel nadace. Výstava bude mít vernisáž 25. září od 17 hodin a budou zde vyhlášeny výsledky fotosoutěže i představen kalendář. Autoři oceněných fotografií, které se objeví v kalendáři, obdrží hodnotné ceny od společnosti Canon. A pro každého účastníka soutěže bude připraven jako poděkování jeden kalendář zdarma. V dalších měsících se výstava objeví i na dalších místech nejen Libereckého kraje a to až do září příštího roku.

Benefiční kalendář Zaostřeno na Jizerky vydává nadace již poosmé a postupně zvyšuje náklad neboť je mezi lidmi o něj značný zájem. Výtěžek z jeho prodeje pomáhá Jizerským horám a v minulosti se díky tomu podařilo vysázet desítky tisíc sazenic, zachránit rašeliniště, kterému hrozil zánik, opravit turistické stezky v Jizerských horách nebo vybudovat rybí přechod na řece Smědé. Jeho cena je 300,- Kč a bude k dostání jak na samotné vernisáži, tak ho bude možné objednávat přímo u nadace. „Zájem lidí o kalendář mi dělá velikou radost, začínali jsme na 800 kusech a letos jsme jich nechali vyrobit již 1 600. Kalendář má tak nejen potěšit krásnými snímky Jizerských hor, ale zároveň jim i pomáhat,“ vysvětluje Petrovský.

V letošním roce uběhne 50 let od založení CHKO Jizerské hory a na některých akcích pořádané Správou CHKO JH budou vydané kalendáře k dispozici. „Připravili jsme řadu akcí pro odbornou i širokou veřejnost, kde budeme prezentovat, co se s Jizerskými horami nejen za posledních 50 let událo, ale také jaká je jejich budoucnost. Vzhledem k tomu, že s Nadací Ivana Dejmala pro ochranu přírody spolupracujeme již od jejího založení před 25 lety, je toto další krok na cestě ke společnému cíli přirozeného a trvale udržitelného prostředí Jizerských hor. Jakožto jeden z porotců fotosoutěže jsem rád, že jsme letos spolupráci rozšířili i tímto směrem,“ říká Jiří Hušek, ředitel libereckého regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny, pod které Správa CHKO spadá.

Nadace vyhlašuje fotografickou soutěž již od roku 2011 a s nápadem tehdy přišel její předseda správní rady František Pelc. Za její historii poslali fotografové skoro 1,5 tisíce snímků a vydáno bylo již 8,5 tisíce kalendářů. Pravidelně se zapojují autoři nejen z celé České republiky, ale také z Polska. „Jsem velice rád, že se nám podařilo založit tradiční akci, která má úspěch jak u fotografů, tak i u široké veřejnosti a věřím, že tímto způsobem dokážeme lidem nejen ukázat krásy Jizerských hor a přírody jako takové, ale zároveň upozornit i na potřebnost její ochrany,“ uzavírá Petrovský.

Hlasovat můžete na internetových stránkách Libereckého deníku.

 


Tisková zpráva